Annons

Annons

Vem kan drabbas av legionärssjukan?

Dela
(0)

HUSLÄKAREN. Jag har en fråga om legionärssjukan. Man läser då och då i tidningen om den. Senast var det nu en yngre man som drabbats på en resa och blivit mycket allvarligt sjuk. Jag trodde att det här var en sjukdom som bara drabbade äldre människor, men det verkar inte vara fallet. Kan man skydda sig på något sätt? Skulle gärna vilja veta lite mer om hur det förhåller sig.
Tacksam för svar
Att du tror att den här sjukdomen bara drabbar äldre hänger sannolikt ihop med hur den fick sitt namn. 1976 samlades amerikanska krigsveteraner, även kallade legionärer, till möte på ett hotell. Ett stort antal av dem insjuknade i en svår lunginflammation. Det var inte influensa, utan det visade sig att smittan kom från en bakterie i hotellets luftkonditionering. Man gav bakterien namnet Legionella pneumophila, i vardagligt tal bara legionella. Sjukdomen kallas legionella eller legionärssjuka. Legionellabakterien förekommer i nästan alla vattenmiljöer och den förökas lätt under gynnsamma omständigheter. Den är tålig och kan växa i temperaturer mellan 18 och 45 grader, men förökar sig snabbast mellan 35–40 grader. Bakterietillväxten äger rum på väggarna av vattenbehållare, vattenledningar, duschslangar, vattenspridare, bubbelpooler och klimatanläggningar. Smittspridningen sker genom att man andas in små droppar av förorenat vatten. Att dricka vattnet tycks inte ge upphov till infektion. Smittan överförs inte heller från person till person. Fullt friska människor drabbas sällan av legionella, utan det är vanligen de som av någon anledning har nedsatt motståndskraft som drabbas, detta oavsett ålder. Majoriteten av dem som insjuknade vid legionärsmötet 1976 var rökare. Sjukdomen yttrar sig som en lunginflammation, oftast med hög feber, huvud- och muskelvärk och ibland också symtom från magtarm-kanalen. Legionella kan ibland få ett mycket allvarligt förlopp. I Sverige smittas varje år ca 100-150 personer, hälften av dessa i samband med utlandsresor. Förebyggande medicinsk behandling saknas. Man måste i stället förebygga bakterieväxt genom andra åtgärder som att hålla hög temperatur i varmvattenbehållare och vattenledningar. När det gäller behandling finns flera olika effektiva antibiotika att använda.
Legionellabakterierna kan också ge upphov till en infektion som heter pontiacfeber. Det är en betydligt lindrigare infektion som också kan drabba i övrigt friska personer. Symtomen är influensaliknande med feber och muskelvärk. Tillfrisknandet sker spontant, utan behandling, inom 2–5 dygn.

Annons
Gilla Hemmets på Facebook

Har du en fråga till husläkaren? Mejla oss här! 


Läs mer om:

Dela
(0)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…