Annons

Annons

Vem drabbas av sjukdomen PANDAS?

Dela
(5)

HUSLÄKAREN. Jag skulle vilja veta mer om en okänd barnsjukdom som heter PANDAS. Vem drabbas? Hur vanligt är det? Varför får man sjukdomen? Går den att bota?

Sofie

Din fråga berör ett nytt kunskapsområde där mycket fortfarande är oklart för oss. Ordet PANDAS står för Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections. Översatt till svenska betyder detta att det rör sig om neuropsykiatriska störningar hos barn på grund av förändringar i immunförsvarets funktion i samband med streptokockinfektioner. Tillståndet beskrevs för första gången på ett systematiskt sätt av den amerikanska forskaren Susanne Swedo 1998. Hon hade kommit i kontakt med familjer där ett barn plötsligt hade drabbats av tvångsmässigt beteende, ofrivilliga muskelrörelser (tics) och ångest.

Annons

Det typiska var att föräldrarna kunde ange exakt vilken dag detta bröt ut. Gemensamt för barnen var att de hade haft en infektion med streptokockbakterier. I samband med infektionen utlöses en aktivitet i immunförsvaret där detta angriper kroppens egna vävnader, i det här fallet hjärnan. Vad vi vet i dag är det vanligare att barn drabbas än vuxna, pojkar oftare än flickor. Sjukdomen är sannolikt mycket, mycket ovanlig. Varför vissa drabbas vet man inte. Man tror att en liknande sjukdomsbild också kan utlösas av fästingburna infektioner och infektioner med mycoplasmabakterier.
Diagnosen ställs lämpligtvis av neurologspecialist och barnläkare i samråd. Det är viktigt att söka snabbt om ett tidigare friskt barn plötsligt uppvisar de nämnda symtomen. Behandlingen består av en längre behandling med antibiotika riktat mot streptokockerna. Vid svåra tillstånd ger man friska antikroppar, dvs immunglobulin, direkt i blodet. Förutom den riktade behandlingen ges läkemedel och kosttillskott för att lindra symtomen.

Resultaten vid tidigt insatt behandling är goda, men man har haft framgång även där man kommit in sent i förloppet. Mer information finns på internet, www.pandasinfo.se.

 

Har du en fråga till husläkaren? Mejla oss här!


Läs mer om:

Dela
(5)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…