Annons

Annons

Varför är jag så yr?

Dela
(0)

HUSLÄKAREN. Jag är 85 år och lider av både yrsel och vinglighet! Jag äter inga mediciner och öron och hjärna är det inget fel på. Vad kan min yrsel bero på? Finns det något riktigt svar på min fråga?

Annons

Hoppas på ett svar

Din fråga berör ett mycket viktigt område. Yrsel är en av de vanligaste anledningarna till att äldre söker sig till sjukvården. Yrsel och ostadighet hos äldre är också en vanlig orsak till fallskador som orsakar stort personligt lidande för den enskilde och dessutom kan skapa avsevärda kostnader för samhället.
Balansen upprätthålls i ett mycket komplicerat samspel där signaler från synen, innerörats balansorgan och känselkroppar i leder, muskler, senor och hud bearbetas i det centrala nervsystemet. Med det sistnämnda avses hjärna och ryggmärg. Utan att vi märker det hanteras och samordnas all information så att vi får muskelaktivitet som ger kroppen ett säkert jämviktsläge, dvs balans. Det här känsliga samspelet kan av olika skäl råka i olag så att informationen från någon eller några delar av systemet inte längre stämmer överens. Man brukar tala om att sinnenas samordning sätts ur spel. Det är när detta inträffar som vi upplever yrsel.

Gilla Hemmets på Facebook

De bakomliggande orsakerna till varför samordningen inte längre sker normalt kan vara av olika slag. Det kan handla om olika typer av sjukdomar och skador som drabbar en eller flera delar av systemet eller kommunikationen mellan dessa. Läkemedel och förgiftningstillstånd är också vanliga orsaker till störningar. En annan orsak är att det i samband med det naturliga åldrandet inte sällan är så att sinnesorganens och det centrala nervsystemets funktion förändras. Det brukar kallas för multisensorisk svikt. Med åldern försämras samtidigt också funktionen i muskler och leder som ska göra arbetet med att upprätthålla stabiliteten.

Det här var en mycket kortfattad beskrivning av komplicerade förhållanden. Mot bakgrund av de uppgifter du lämnar kan jag tänka mig att de besvär du upplever är ett uttryck för åldrandet, en multisensorisk svikt. Glädjande nog tycks du ha kvar ditt intellekt. Jag tror att du skulle kunna ha nytta av att behandlas med något som kallas för vestibulär rehabilitering. Den här behandlingen och träningen ges av sjukgymnaster med speciella kunskaper. Eftersom jag inte känner ditt hälsotillstånd närmare tycker jag att du först ska tala med din familjeläkare. Om din läkare då har samma uppfattning som jag kan du få rekommendation om lämplig sjukgymnast i din närhet.

 

Har du en fråga till husläkaren? Mejla oss här! 


Läs mer om:

Dela
(0)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…