Annons

Annons

Vad är vaskulär parkinson?

Dela
(0)

HUSLÄKAREN. En äldre släkting till mig har fått diagnosen vaskulär parkinson. Jag har inte hört talas om det förut. Är det ett annat namn för Parkinsons sjukdom?
V A

Parkinsons sjukdom, PS, är en sjukdom i nervsystemet som har fått sitt namn från den engelske läkaren James Parkinson. Han var den första att beskriva sjukdomen år 1817. Störningar av funktionen i vissa delar av hjärnans s k basala delar leder till de typiska symtomen med rörelsesvårigheter, skakningar, stelhet och balansstörningar. Den här typen av symtom kallas med ett gemensamt namn för parkinsonism.

Annons

Den bakomliggande orsaken till att symtomen uppkommer är att vissa celler i hjärnan successivt går under och att det blir brist på en signalsubstans som kallas dopamin. Man vet inte varför detta sker. Ärftliga faktorer kan i vissa fall ha betydelse. Vid Parkinsons sjukdom är alltså orsaken till varför symtomen uppkommer ofullständigt känd. Samma typ av symtom kan också förekomma vid andra tillstånd där man kan finna en tydlig utlösande orsak. Det kan vara läkemedelspåverkan, förgiftningar, våld mot huvudet och cirkulationsstörningar i hjärnan. Det är det sistnämnda som kallas för vaskulär parkinson eller vaskulär parkinsonism. Tillståndet uppkommer till följd av nedsatt blodförsörjning i hjärnans basala delar. Detta är i sin tur oftast en följd av andra sjukdomar som högt blodtryck och diabetes.
Typiskt vid vaskulär parkinsonism är att nedre kroppshalvan drabbas och detta leder till symtom som t ex gångsvårigheter. Patienter med vaskulär parkisonism har heller inte samma nytta av den läkemedelsbehandling som ges mot riktig PS.

Har du en fråga till husläkaren? Mejla oss här!


Läs mer om:

Dela
(0)Annons


Annons

Laddar nästa sida…