Annons

Annons

Vad är ett makulahål?

Dela
(2)

HUSLÄKAREN. Jag har varit hos ögonläkaren efter remiss från optikern. Synen på vänster öga hade försämrats på kort tid. Läkaren sa att det var makulahål, ett hål på gula fläcken, och att jag måste opereras. Vad är det som hänt i mitt öga? Hur ser prognosen ut?
Kerstin

Annons

Makulahål ska inte förväxlas med makuladegeneration som även den drabbar gula fläcken, makula, i ögats näthinna. Makula är ett 2–3 mm stort område i centrum av näthinnan som är extra känsligt för synintryck och ger den skarpaste synskärpan i centrum av synfältet. Den här ögonsjukdomen uppkommer vanligen hos personer över 60 års ålder och kvinnor drabbas oftare än män. Varje år insjuknar knappt en på tusen. Man har två förklaringar till varför hålet uppkommer. Den första är att ögats glaskropp åldras och skrumpnar. I samband med det kan det uppkomma en dragning i näthinnan vid gula fläcken så att det bildas ett hål. Den andra förklaringen är att en hinna i anslutning till näthinnan förtjockas och skrumpnar så att det bildas ett hål. Hålet ger en nedsatt synskärpa. Det kan bli svårt att läsa och se fina detaljer och man ser suddigt i centrum av synfältet. Många upplever också att raka linjer blir krokiga, s k krokseende. Vid en fortskridande sjukdom blir man inte blind men man förlorar det skarpa seendet. En duktig optiker kan upptäcka sjukdomen och en diagnos ska ställas av ögonläkare. Sjukdomen kan i tidigt skede bromsas upp och läka spontant. Patienterna får då gå på återkommande kontroller. Vid de svårare formerna måste man operera. Operationen syftar till att lossa näthinnan, eller det förtjockade membranet från näthinnan, så att dragningen upphör. I samband med operationen fylls ögat med gas som fungerar som ett bandage på gula fläcken inne i ögat. Gasen försvinner efter 4–6 veckor. Under den tid gasen är kvar är synen nedsatt och det går inte att uttala sig om resultatet förrän gasen är helt borta. I 90–95 % av fallen läker makulahålen efter en eller två operationer. Prognosen är bättre ju kortare tid man har varit sjuk. Synskärpan förbättras oftast men man kan inte förvänta sig att få tillbaka den syn man hade före insjuknandet, men i de flesta fall minskar fläcken i mitten av synfältet, krokiga linjer blir åter raka och färgseendet kan förbättras. En följd av operationen är att man oftast utvecklar grå starr inom ett år efter ingreppet.

Har du en fråga till husläkaren? Mejla oss här! 


Läs mer om:

Dela
(2)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…