Annons

Annons

Socialförsäkringsministern om fattigdom på äldre dar: Vi måste minska klyftorna

Att klyftorna mellan de som arbetar och pensionärerna ökat är allvarligt och något vi vill ändra på, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Läs vår intervju med henne här!

Dela
(0)

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll

1. Över 230 000 pensionärer i Sverige lever under EU:s fattigdomsgräns på 11 800 kronor i månaden. Vad tycker
du om det, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll?

– Det är allvarligt att det är så. Det är en konsekvens av en inkomstutveckling med god reallöneutveckling som har gynnat dem som arbetar och inte dem som är pensionärer. Det har vi i regeringen velat ändra på. Däremot räknas inte bostadsbidragen in i den beräkningen, vilket är en viktig del för att hjälpa de pensionärer med de lägsta inkomsterna.

Annons
Gilla Hemmets på Facebook

2. Vad har regeringen gjort för att fattigpensionärerna ska få det bättre ekonomiskt?

– Vi har sänkt skatten för pensionärerna och justerat nivåerna för att få bostadstillägg. Det gör att de kan få 100 kronor mer i bostadstillägg. Svenska pensionärer har sedan vi kom till makten fått i genomsnitt 800 kronor mer i månaden, bland annat tack vare den sänkta pensionärsskatten. Men det är inte tillräckligt.

3. Vad vill regeringen göra mer för att förbättra situationen?

– Vi har i pensionsgruppen med sex partier tagit initiativ till både en översyn och ett större arbete med jämställda pensioner. Regeringen drar därför igång en utredning för att se över grundskyddet, det vill säga garantipensionen, bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet för att se hur vi bäst kan förbättra för dem som har det allra sämst ställt. Pensionärerna med lägst inkomster har halkat efter, så mer behöver göras.

Läs mer om att bli fattig på äldre dar här!

4. Hur ser du på att majoriteten av fattigpensionärerna är kvinnor?

– Det är riktigt bekymmersamt. Det som driver gapet mellan kvinnors och mäns pensioner är att kvinnodominerade yrken är sämre betalda, kvinnor oftare arbetar deltid och tar ett större ansvar för hem, barn och familj. Det är viktigt att fler kvinnor får jobba heltid. Här är kommuner och landsting som arbetsgivare de stora bovarna som måste bli bättre på att erbjuda alla heltid. Vi måste också arbeta för ett mer jämställt ansvar för barn och familj, till exempel med en jämställd föräldraförsäkring. Det här är förstås åtgärder på längre sikt.

5. Men vad kan hjälpa dagens kvinnliga fattiga pensionärer?

– Då handlar det om träffsäkra åtgärder som att förbättra grundskyddet, bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet. Vi lägger nu fram en strategi för att pensionerna ska bli mer jämställda.

5. Fattigdom är även ett folkhälsoproblem. Hur ser du på att risken för att bli sjuk ökar när man är fattig och vad vill du göra åt det?

– Klyftorna i Sverige har ökat och stora grupper som pensionärer, sjuka och arbetslösa har fått det sämre. Det har gjort att ohälsan har ökat. Därför är regeringens fokus att skapa ett samhälle som hänger ihop. Alla har rätt till en ekonomi som man klarar sig på.

 

TEXT: ANETTE BÜLOW

FOTO: KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIET


Läs mer om:

Dela
(0)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…