Annons

Annons

Se proffsfotografernas närbilder på utrotningshotade djur

Lunnefågel, visent och järv tillhör några av de djur som blir färre och färre i den europeiska faunan. Nu har några av världens främsta naturfotografer tagit närbilder på dem och andra utrotningshotade djur i deras naturliga miljö.

Dela
(0)

Fotograferna har inriktat sig på europeiska djur finns med på IUCN:s (Internationella naturvårdsunionens) rödlistning över 101 utrotningshotade arter, från järven i Sverige och Finland till det iberiska lodjuret i Spanien till lunnefågeln i Wales.

Annons

Fotograferna, bland andra britten Sam Hobson som blev finalist i Wildlife Photographer of the Year 2014 och 2016, har närmat sig djuren i deras naturliga miljö för att ge en så autentisk bild som möjligt.

Det är kameratillverkaren Sony och European Outdoor Conservation Association (EOCA) som står bakom bilderna på djuren.

1. Lunnefågeln

Lunnefågeln häckar kolonivis på gräsbevuxna branta sluttningar på öar och vid klippiga kuststräckor. De största kolonierna finns på Island, Färöarna, Skottland och vid Lofoten i Norge. Lunnefågeln förklarades ”sårbar” 2015 och antalet fåglar minskar i betydande fart.

2. Visent

Visent, eller europeisk bison, har under årens lopp levt under ständigt hot. De vilda exemplaren var i princip utdöda kring 1930 men har efter idogt avelsarbete räddats. Numera finns det återigen vilda bestånd i till exempel Polen och Ryssland.

3. Järv

I Sverige betalade staten skottpengar för järv fram till 1969 då arten blev fridlyst. Stammen har hunnit återhämta sig något men i Europa finns det endast några tusen järvar kvar. Järven är ett mårddjur.

4. Brunand

Brunanden ingår i gruppen dykänder. I mitten av 1970-talet beräknades det svenska beståndet uppgå till cirka 5000 par. Brunanden har därefter minskat i antal och idag uppskattas det häcka cirka 1000 par i Sverige. Även beståndet i övriga Europa har minskat betydligt på senare år.

5. Småtrapp

När småtrappen dyker upp i Sverige eller Norge flockas ornitologerna. Under 1900-talet har den försvunnit som häckfågel i elva europeiska länder. Största populationen finns i Spanien.

 

Läs också:

Så skyddar du ditt djur mot fästingar i sommar


Läs mer om:

Dela
(0)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…