Annons

Annons

Så ska sjukvårdens nya hjälpare rädda liv!

Att drabbas av en hjärtinfarkt innebär en stor förändring i livet. Nu ska hjärtpatienter i hela landet få hjälp med omställningen till en sundare livsstil efter infarkten. Levnadsvanecoaching är det nya stora i svensk hjärtvård!

Dela
(10)

Hjärtspecial – ny metod ska rädda liv

Med en levnadsvanecoach som inspirerar och vägleder patienten minskar riskerna för nya infarkter.

 

En ny studie på 29 svenska sjukhus visar att inte ens hälften av svenska hjärtpatienter klarar av att ändra sina vanor, något som visat sig vara mycket farligt.

—Cirka 400 människor dör i onödan varje år på grund av det här. Bara försvinnande få av patienterna förstår att man kan göra något åt riskerna själv, säger Joep Perk, professor i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Annons

Men det ska det bli ändring på nu – med hjälp av levnadsvanecoaching! Bakom det nya konceptet ligger en grupp hjärtläkare i ett unikt samarbete med Riksförbundet HjärtLung.

Gilla Hemmets på Facebook

—Vi blev allihop lite skrämda av okunskapen och sa att så här får det inte fortsätta, berättar professor Perk. Patienten måste mycket tydligare fås att förstå att han eller hon måste göra huvuddelen av hälsoarbetet själv och ta ansvar för det. Genom att sätta in levnadsvanecoacher gör vi utskrivningen från sjukhuset till en omstart.

I det nya vårdkonceptet är det patientens hjärtsköterska som får rollen som personlig levnadsvanecoach. Ett samtal inför utskrivningen hålls inom två veckor från den aktuella hjärthändelsen. Här deltar också den ansvarige hjärtläkaren och här dras riktlinjerna upp.

—Varje patient får en egen individbaserad målsättning för de första sex månadernas rehabilitering. Det kan handla om stöd vid rökavvänjning, fysisk träning eller sjukgymnastik, dietisthjälp eller stressterapi. Samt givetvis flera återbesök på sjukhuset för kontroller, provtagning och motiverande samtal.

När halvåret har gått stämmer man av resultaten.

—Med detta mer än halverar vi risken för att det blir en ny hjärtinfarkt! säger Joep Perk.

En sund mathållning är en viktig del av det nya konceptet, men det får inte bli krångligt. Patienten får därför en dietist till hjälp.

—Vi vill ha en kost som innehåller rikligt med frukt och grönt, minst ett halvt kilo om dagen. Och vi vill inte att folk äter rött kött mer än en à två gånger i veckan. Men gärna fisk kanske tre gånger i veckan. Det ska vara fet fisk som strömming och lax.

Joep Perk betonar samtidigt att det inte handlar om att gå på diet utan om att lägga om kosten till sunda vanor.

—Och du får gärna äta massor men då måste du motionera i motsvarande grad. När det handlar om alkohol och salt gäller en viss försiktighet.

—Och rökning är totalt förbjudet. Tobaken är den stora boven i dramat när det gäller hjärtinfarkt.

Joep Perk betonar vikten av att den hjärtsjukes partner är med på tåget.

—Vi är ytterst angelägna om att redan det första samtalet involverar de närmaste. Levnadsvanorna är gemensamma, man måste göra detta tillsammans.

Vad gör man om patienten inte lyder de goda råden?

—Vår uppgift är att ge ett bra professionellt och empatiskt stöd på alla sätt. Den som beslutar sig för en annan livsstil gör ett informerat val och det lägger vi oss inte i. Men man ska vara medveten om vilka risker man då tar.

Under hösten ska vården informeras om konceptet med levnadsvanecoacher. Hela projektet kommer sedan att få en första utvärdering under 2017.

—Min dröm är att samtliga svenska sjukhus har anammat detta efter årsskiftet, säger Joep Perk optimistiskt.


Läs mer om:

Dela
(10)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…