Annons

Annons

Om kvinnlig könsstympning: Alla vet inte att det är straffbart

Mer än 19 000 flickor i Sverige riskerar att bli könsstympade – trots att det är förbjudet. Ingela Holmertz, generalsekreterare på ActionAid, efterlyser mer resurser för 
att ändra på attityder och hjälpa kvinnor som redan drabbats.

Dela
(45)

 

Ingela Holmertz, generalsekreterare ActionAid.

Ingela Holmertz, generalsekreterare ActionAid.

 

Kvinnlig könsstympning är ett fruktansvärt övergrepp mot flickors och kvinnors rättigheter, integritet och sexuella frihet, menar Ingela Holmertz.

– Det är en fråga som måste få mer uppmärksamhet då den berör väldigt många kvinnor som lever i Sverige här och nu, säger hon.

Annons

Ingela Holmertz har i sitt arbete som generalsekreterare på ActionAid varit en del av organisationens förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning i flera länder i Afrika. I dag arbetar ActionAid med frågan även i Sverige och flera andra europeiska länder.

Vill öka kunskapen

Könsstympning har varit förbjudet i Sverige sedan 1982, och därför handlar arbetet mot kvinnlig könsstympning nu framför allt om att sprida information till de flickor och kvinnor som är drabbade eller är i riskzonen. Organisationen vill också nå ut till ansvariga politiker och öka kunskapen inom sjukvården och i skolorna.

– Alla vet inte att könsstympning är ett brott här. Nyanlända kvinnor måste få veta vilka rättigheter de har och vilken hjälp de kan få. Om man känner till sina rättigheter är det lättare att protestera mot övergreppet.

I början av 2015 uppskattade Socialstyrelsen att 38 000 kvinnor i Sverige är könsstympade och att 19 000 flickor var i riskzonen för att bli det. Efter flyktingvågen senare samma år har antalet ökat mycket; enligt Statistiska Centralbyrån finns här nu 130 000 flickor och kvinnor från länder där könsstympning förekommer, men hur många av dem som är könsstympade finns det ingen statistik på.

– Det är svårt att få fram rätt antal och mörkertalet är stort, vilket i sig är en stor del av problemet. Det är i alla fall klart att det är ett växande problem eftersom antalet kvinnor som kommer från länder där könsstympning är vanligt har ökat med 25 procent.

Ingela Holmertz efterlyser en nationell handlingsplan så att alla oavsett var de bor i landet får samma hjälp, både vad gäller medicinsk vård och psykiskt stöd. Mer resurser krävs och det måste tas fram rutiner för att ta hand om könsstympade flickor och kvinnor.

Men det handlar också om att ändra 
på attityder för att kunna stoppa något som är grymt, kränkande och skadligt.

– Här har vi mycket att lära av länder i Afrika som i många år arbetat med att bekämpa könsstympning. Där börjar man se resultat och antalet könsstympningar minskar, tack vare stöd från lokala kvinnogrupper och ledare som drivit kampen.

Ingela Holmertz menar att det är svårt att stå emot trycket från familj och socialt sammanhang, och därför måste de förändrade attityderna komma inifrån. Det förekommer att flickor skickas utomlands för att könsstympas, och sannolikt görs det även i hemlighet här i Sverige. Så därför är dialog och kvinnliga förebilder viktiga, det ska inte vara direktiv som kommer uppifrån.

Kvinnor som själva blivit utsatta för könsstympning och tagit ställning mot det är de som är bäst på att föra ut det budskapet.
ActionAid samarbetar därför med lokala grupper både i Sverige och i Afrika.

– Vi måste stärka kvinnors rättigheter och få stopp på kräkningarna som leder till ett livslångt lidande, säger Ingela Holmertz.

Utredning inledd

Regeringen beslutade i november 2017 att utreda arbetet 
mot kvinnlig könsstympning. Utredningen ska bland annat gå igenom vilket stöd drabbade flickor och kvinnor behöver och hur man kan öka kunskapen inom skola och sjukvård. Senast den sista mars 2018 ska Socialstyrelsen presentera ett underlag för en handlingsplan med nya eller ökade insatser mot kvinnlig könsstympning.

ActionAid

ActionAid är en organisation för social rättvisa som finns i 45 länder. 
Fokus är på att stärka flickors och kvinnors rättigheter, och att 
bekämpa kvinnlig könsstympning ingår i det arbetet. Verksamheten finansieras av privatpersoner, företag och institutioner som skänker pengar. Läs mer på actionaid.se

Text: Anette Bülow 
Foto: Theresia Köhlin

Läs mer:

Anissa blev könsstympad när hon var åtta år gammal

Anissa utsattes for konsstympning


Läs mer om:

Dela
(45)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…