Annons

Annons

Nyhet: Bota cancer med ett nålstick!

Med hjälp av trimmade mördarceller i blodet har svenska forskare fått fram en behandling som kommit att revolutionera cancervården. Men även enkla värmebehandlingar och nya tester ger hopp för framtiden!

Dela
(554)

Forskare vid Uppsala universitet kan vara en viktig behandlingsmetod på spåren.

Forskare vid Uppsala universitet kan vara en viktig behandlingsmetod på spåren.

 

Ett av de senaste årens stora medicinska genombrott vid behandling av cancer är immunterapi. Genom att spruta in antikroppar i T-celler, en form av vita blodkroppar i immunförsvaret, skapar man celler som kan förgöra cancerceller. På Uppsala universitet bedriver just nu ett forskarlag, under ledning av professor Angelica Loskog, en forskning med CAR T-celler, som är specialiserade att känna igen leukemi- och lymfomceller.

Annons

 

I korta drag går behandlingen till så här:

1. Patienten donerar 30 ml blod.

2. Ur blodet tar man ur T-celler som förstärks med en s k chimär antigenreceptor (CAR).

3. De nya CAR T-cellerna får sedan föröka sig innan blodet sedan injiceras tillbaka till patienten.

 

Tidiga tester har visat att CAR T-cellerna inom en timme dödade upp till 80 procent av alla cancercellerna i en odlingsskål. Går allt som forskarna hoppas skulle dessa trimmade mördarceller kunna revolutionera cancerbehandlingen inom en tioårsperiod. Ett par nålstick skulle i praktiken kunna bota cancer!

Immunterapi används redan i dag på försök vid behandling av bl a levercancer, njurcancer och cancer i livmoderhalsen. Behandlingen har satts in hos patienter där cancern spridit sig i kroppen och inga andra behandlingar kunnat hjälpa. Flera studier har visat sig kunna bromsa sjukdomsutvecklingen, även om inte behandlingen varit botande. Men klart är att immunterapi är en behandlingsform som kommit för att stanna, nyligen godkändes t ex immunterapiläkemedel för behandling mot lungcancer och malignt melanom.

En annan livräddande nålbehandling är en form av värmebehandling mot bröstcancer. Med hjälp av en liten nål leds elektricitet in i tumören, som dör av värmen. Behandlingen kan användas vid mindre brösttumörer, högst 20 millimeter i diameter. Den tar 5–25 minuter och görs under lokalbedövning. Efter behandlingen kan patienten gå hem. Metoden började testas för flera år sedan men har nu förfinats vid Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm där den fått namnet Trinity.

Att Trinity verkligen fungerar visar en studie som nyligen presenterades. 18 kvinnor med bröstcancer i ett tidigt stadium, och där tumören befann sig i bröstet, ingick i studien. Alla fick den värmedödande behandlingen. Tre veckor senare opererades tumören bort. När läkarna undersökte tumören visade det sig att vävnaden var död i samtliga fall!

Innan läkarna kan dra några större slutsatser måste man göra fler och större studier. Just nu är förhoppningen att kunna göra en studie med 1 400 kvinnor, för att på så sätt se hur metoden fungerar på lång sikt, både när det gäller återfall och överlevnad. Behandlingen skulle på sikt t ex kunna vara ett alternativ för de som inte klarar vanlig kirurgi.


Läs mer om:

Dela
(554)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…