Annons

Annons

Den svenska demensvården allt sämre: ”Oroväckande”

Demensvården i Sverige har gjort framsteg, men det finns fortfarande stora brister. Det slår Socialstyrelsen fast i en ny rapport. "Vården av personer med demenssjukdom försämras vilket är oroväckande", säger Vera Gustafsson, utredare på Socialstyrelsen.

Dela
(79)

Bild: IBL/Shutterstock

I Sverige finns uppemot 150 000 svenskar med demenssjukdomar. Varje år insjuknar över 20 000 personer och vid seklets mitt räknar Socialstyrelsen med att dubbelt så många personer kommer att vara dementa.

Annons

Trots detta har vården försämrats på flera punkter. Det slår Socialstyrelsen fast i en rapport som publicerades i mars 2018.

Saknas kompetens inom hemtjänsten

Bland annat har antalet multiprofessionella demensteam minskat.

– Det innebär att samverkan mellan landstingen och kommunerna kring vården av personer med demenssjukdom försämras vilket är oroväckande, säger Vera Gustafsson, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Allt fler tvingas också äta antipsykosmedel – trots satsningar på att minska denna typ av läkemedel. Särskilt utsatta är personer i särskilda boenden som inte är födda i Sverige. De får mer antipsykosmedel än andra, enligt rapporten.

gammalt par, demens

Bild: Shutterstock/IBL

Socialstyrelsen är också kritiska till hemtjänstens omsorg.

– Tyvärr saknas ofta såväl kompetens som praktiska förutsättningar inom hemtjänsten, vilket innebär att de med demenssjukdomar som bor kvar hemma inte får de insatser de skulle behöva, säger Vera Gustafsson.

Fler utreds för demens

Socialstyrelsen ser dock positivt på att fler personer får en fullständig demensutredning. Detta leder till att fler kan få en korrekt diagnos och att omsorgen individanpassas och sannolikt även mindre läkemedel.

– Primärvården verkar ha blivit bättre på att göra utredningar, samtidigt som utredningstiderna har blivit längre. Men skillnaderna mellan landstingen är stora, från 40 dagar i vissa landsting till mer än 100 dagar i andra, säger Vera Gustafsson.

Socialstyrelsen vill se att uppföljningen av demenspatienter behöver förbättras, att mer dagverksamhet erbjudas och att anhöriga får mer stöd.

Läs mer:

Kerstin, 56: Min syster fick Alzheimers

Demens systern


Läs mer om:

Dela
(79)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…