Annons

Annons

Jag har opererat bort gallblåsan – men har ändå ont

Dela
(0)

HUSLÄKAREN. Jag är en 76-årig kvinna med smärtor i höger sida. Smärtorna går uppåt och ut i höger sida i ryggen. Har under 2 år sökt läkare på vårdcentralen och varit på akuten. De ser inte något, men eftersom jag har ont måste det ju vara något! Gallblåsan är bortopererad 2004. Jag har röntgat gallan, gjort gastroskopi, koloskopi och undersökt ryggen.
Detta är något som oroar mig. Kan jag ha fått nya stenar i gallgångarna? Är för övrigt frisk.
Berit
Så många som 10–20 % av dem som har opererat bort gallblåsan har fortsatta besvär med smärtor från gallvägarna efter operationen. Orsaken kan då ibland vara att det finns någon form av hinder som gör att gallan inte kan tömma sig åt rätt håll ut i tolvfingertarmen. Hindret kan utgöras av kvarvarande stenar i gallväggarna, ärrbildning och förträngning av gallvägarna eller spasm, det vill säga ökad spänning i ringmuskeln som reglerar gallvägarnas och bukspottkörtelns tömning i tolvfingertarmen. Det kan också ha skett en nybildning av stenar i gallgångarna efter operationen. Diagnosen ställs bäst genom att man gör en kontraströntgen via kikare, vilket betyder att ett endoskop förs ner genom matstrupe och magsäck ner till gallgångarnas och bukspottskörtelns mynning i tolvfingertarmen. Den undersökningen kallas på fackspråk för ERCP. Av ditt brev framgår att du blivit ordentligt undersökt. Var det ERCP som gjordes när du ”röntgade gallan”? Har man kommit fram till någon diagnos? Har du haft någon sammanfattande genomgång efter de utredningar som gjorts? Om så inte är fallet ska du be om att få det. Det är viktigt att man ”knyter ihop” resultatet av olika utredningar och fakta så att man får en helhetsbild.

Annons

Vill du ställa en fråga till husläkaren? Klicka här! 


Läs mer om:

Dela
(0)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…