Annons

Annons

Hur skyddar jag mig mot sorkfeber?

Dela
(0)

HUSLÄKAREN. En äldre släkting till mig drabbades för några år sedan av sorkfeber och var mycket sjuk. Han låg på intensiven och det var frågan om han skulle klara sig men det gick bra till slut. Nu har jag läst att det är stor risk för sorkfeber i år. Jag undrar vad det är för en sjukdom och om man kan skydda sig från den.
Tacksam för svar

Annons

Vad du läst är antagligen ett uttalande från Sveriges lantbruksuniversitet där man varnar för ovanligt många fall av sorkfeber under det kommande vinterhalvåret. Sorkfeber, sorkpest eller nephropathia epidemica, är en virussjukdom som sprids via skogssork. Viruset heter puumalavirus. Sjukdomar som överförs från djur till människa på det här sättet kallas för zoonoser, de smittar alltså inte direkt från människa till människa. I Sverige är sorkfeber huvudsakligen begränsad till området norr om Dalälven. Antalet rapporterade fall i Sverige varierar från år till år mellan ca 100 och 400 beroende på om det är sorkår eller inte. Vid stora utbrott har man haft över 2 000 fall per år. Sorkfeber är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen och inträffade fall ska anmälas till Folkhälsomyndigheten. Smittade sorkar utsöndrar viruset i både avföring, urin och saliv. Detta binds sedan till damm och småpartiklar i omgivningen. När partiklarna sedan virvlas upp drar vi i oss viruset och smittan med inandningsluften. Typiska situationer där smittan överförs är när man sopar eller dammsuger i sommartorpet eller jaktstugan, rotar i en husgrund, hämtar ved eller hö i uthus och lador eller krattar löv och gräs. Efter en inkubationstid på 2–6 veckor insjuknar man med influensaliknande symtom som feber, sjukdomskänsla, illamående, kräkningar och smärtor i rygg och buk. I enstaka fall ser man en allvarligare sjukdomsbild med blödningar och försämrad njurfunktion. Det sistnämnda kan leda till allvarliga störningar i kroppens vätskeomsättning, dvs en rubbad vätskebalans med sviktande hjärtfunktion, andningssvårigheter och svullnader som följd. Dessa fall måste behandlas med dialys. Diagnosen ställs med ett blodprov där man påvisar antikroppar mot viruset. Botande behandling saknas som vid de flesta virussjukdomar och man får inrikta vården på att lindra symtomen. Oavsett hur allvarligt sjukdomsförloppet varit tillfrisknar de allra flesta utan bestående men. I år finns det ovanligt mycket skogssork. Vi har redan haft fler fall av sorkfeber än vanligt och ännu fler är att förvänta. En viktig förebyggande åtgärd är att undvika dammbildning när man är i miljöer där det finns skogssork. Våttorka i stället för att dammsuga eller sopa.

Har du en fråga till husläkaren? Mejla oss! 


Läs mer om:

Dela
(0)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…