Annons

Annons

Går det att försämra sin hörsel?

Dela
(0)

HUSLÄKAREN. Jag hör för bra, har alltid gjort det. När jag gick i 9:an och var på vanlig hälsoundersökning med hörselkontroll sa läkaren: ”Du kan inte höra så bra.” Med det gjorde jag och jag gör det fortfarande, trots att jag är snart 61 år. Det här är rentav en pina för mig. Även om jag bor i ett 55-plusboende måste jag be min granne att sluta gå så hårt på sitt golv, dvs mitt tak. Min tv har jag sålt och jag har ingen radio. Jag hör ju alla program från grannarna så att det räcker och blir över. Ska återigen starta mitt kylskåp som har varit avstängt i ett år för att det låter för mycket. Finns det någon hjälp att få? Jag vill höra mindre. Min mor som ska fylla 88 år har också samma problem som jag har. Kan man på något sätt försämra sin hörsel genom en operation? Jag lider så förfärligt av detta.
Ganska desperat
Du beskriver i ditt brev något som på fackspråk kallas för hyperakusi och det innebär att man har en extrem känslighet för vardagens ljud. Hyperakusi i mer eller mindre uttalad form finns hos ca 8 % av befolkningen. Hyperakusi är inte detsamma som vanlig bullerkänslighet som de allra flesta av oss har. I svåra fall kan hyperakusi vara förenat med mycket lidande och påverka den drabbades hela livssituation. Inte sällan leder det till ett undvikande beteende i vardagen och isolering. De allra flesta med hyperakusi har normal hörsel, men det kan även förekomma hos personer med hörselnedsättning. Tinnitus är vanligare hos personer med hyperakusi. De bakomliggande orsakerna till hyperakusi är inte ännu fullständigt kända. En förklaring kan vara att de system i hjärnan som normalt dämpar och modulerar inkommande impulser inte fungerar som de ska. En annan är att det sker en onormal förstärkning av inkommande impulser i hjärnans hörselorgan. Ytterligare en teori är att det handlar om en störning i omsättningen av signalsubstansen serotonin i hjärnan. Kanske är det en kombination av dessa olika mekanismer. Någon botande behandling som t ex kirurgi finns inte. Det grundläggande är att patienter med dessa problem får ett bra och professionellt mottagande. Man använder sedan ungefär samma behandlingsmetoder som vid tinnitus, t ex kognitiv beteendeterapi, KBT, acceptance and commitment therapy, ACT, som är en utveckling av KBT, eller en form av ljudstimulering som kallas TRT, tinnitus retraining therapy. I vissa speciella fall använder man också antidepressiva och ångestdämpande läkemedel. I ditt närområde finns ett stort sjukhus där man forskar kring hyperakusi. Be din familjeläkare undersöka om du kan få komma dit.

Annons

Har du en fråga till husläkaren? Mejla oss här! 


Läs mer om:

Dela
(0)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…