Annons

Annons

Går det att bota levercancer?

Dela
(0)

HUSLÄKAREN. Kan cancer i lever och gallgångar botas? Vilka metoder används? Kan de opereras? Jag har själv drabbats av dessa cancerformer.
Cancerdrabbad

Mitt svar blir allmänt hållet eftersom jag dels inte har några detaljer om din tumörsjukdom, dels inte känner till ditt övriga hälsotillstånd. När det gäller levercancer skiljer man på primär och sekundär. Vid den primära har tumören sitt ursprung i levercellerna medan det vid den sekundära formen är fråga om spridning, metastasering, från en modertumör på annat håll. Den sekundära formen är betydligt vanligare än den primära. Vi har i Sverige ungefär 550 nya fall av primär levercancer årligen. Cancer i gallgångarna utgår från körtelcellerna i gallgångarna i och utanför levern samt gallblåsan. Cirka 350 personer insjuknar varje år i gallvägscancer i Sverige. När det gäller behandling finns flera olika metoder vilka används var för sig eller tillsammans. Kirurgisk behandling, operation med avlägsnande av tumörmassan, kan bota både lever- och gallvägscancer förutsatt att tumörerna är begränsade och att de inte spridit sig. Operation där patienten får en ny lever, transplantation, kan i vissa fall vara ett alternativ. Mindre och begränsade tumörer kan behandlas med något som med ett gemensamt namn kallas för lokal destruktionsbehandling. Tumörmassan förstörs då med hjälp av värme, frysning eller kemiska ämnen. Riktad strålbehandling, s k stereotaktisk strålning kan ibland ha botande effekt. Ytterligare ett alternativ är cellgiftsbehandling men denna är inte botande. Inget cancerfall är det andra likt och det är bara din läkare som kan svara på vad som gäller för just din sjukdom.

Annons

Har du en fråga till husläkaren? Mejla oss här! 


Läs mer om:

Dela
(0)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…