Annons

Annons

Feber är ett symtom på att något är fel

Dela
(0)

HUSLÄKAREN. Varför fryser man när man har feber? Annars när man blir varm så svettas man ju. Var går gränsen för när man har feber och varför får man egentligen feber när man är sjuk?
Undrande

Vår kroppstemperatur varierar normalt mellan 36 och 37 grader på morgonen och en halv grad högre på kvällen. Högre kroppstemperatur än så förekommer helt normalt i samband med kraftig fysisk ansträngning och när vi vistas i hög omgivningstemperatur. Man brukar tala om feber när kroppstemperaturen överstiger 38° samtidigt som vi också mår dåligt.
Feber är inte en sjukdom i sig utan ett symtom på att något är fel i kroppen. Kroppstemperaturen regleras av kroppens termostat som är belägen i vår hjärna inom ett område som kallas hypotalamus. Termostaten får information om kroppstemperaturen dels via blodet, dels via nerver som känner av temperaturen i olika delar av kroppen.
Att kunna få feber är en del av vårt naturliga försvar mot främmande mikroorganismer som t ex virus och bakterier. Många av dessa klarar inte av en högre kroppstemperatur. Att höja temperaturen är då ett sätt för vår kropp att försämra deras livsbetingelser. När vi drabbas av en infektion frigör kroppens immunförsvar ämnen vilka påverkar termostaten i hypotalamus så att denna höjer kroppstemperaturen. I samband med att kroppstemperaturen stiger fryser och huttrar vi fram till dess att temperaturen den nått den av termostaten inställda nivån. Frossan är ett muskelarbete vilket alstrar värme. Omvänt så svettas vi för att göra oss av med värme när kroppstemperaturen ska sänkas. När svetten på huden avdunstar kyls vi av och kroppstemperaturen sjunker.

Annons

Har du en fråga till husläkaren? Mejla oss här!


Läs mer om:

Dela
(0)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…