Annons

Annons

De får komma på Gabriels dop – här är hela gästlistan

Här är personerna som vi kommer att få se i kyrkan.

Dela
(259)

De stolta tvåbarnsföräldrarna prinsessan Sofia och prins Carl Philip. Foto: IBL

Idag är det äntligen dags för prins Gabriels dop i Drottningholms slottskyrka. Hovet publicerade just gästlistan. Se den nedan:

H.M. Konungen
H.M. Drottningen
H.K.H. Kronprinsessan Victoria
H.K.H. Prins Daniel
H.K.H. Prinsessan Estelle
H.K.H. Prins Oscar
H.K.H. Prins Carl Philip
H.K.H. Prinsessan Sofia
H.K.H. Prins Alexander
H.K.H. Prinsessan Madeleine
Mr Christopher O’Neill

Annons

H.M. Konungens familj
Prinsessan Margaretha, Mrs Ambler
Friherrinnan Christina Louise De Geer och Friherre Hans De Geer
Civilekonom Hélène Silfverschiöld och Herr Fredrik Dieterle
Prinsessan Christina Fru Magnuson och Generalkonsul Tord Magnuson
Civilekonom Gustaf Magnuson och Fru Vicky Magnuson
Herr Oscar Magnuson och Fru Emma Magnuson
Grevinnan Marianne Bernadotte af Wisborg
Fru Dagmar von Arbin
Greve Bertil Bernadotte af Wisborg och Grevinnan Jill Bernadotte af Wisborg

H.M. Drottningens familj
Mr Ralf de Toledo Sommerlath and Mrs Charlotte de Toledo Sommerlath
Mr Thomas de Toledo Sommerlath and Miss Bettina Aussems
Herr Patrick Sommerlath och Fru Maline Sommerlath
Fröken Anaïs Sommerlath
Fröken Chloé Sommerlath
Mrs. Helena Sommerlath Sohns and Dr. Jan Sommerlath Sohns
H.K.H. Prinsessan Sofias familj
Herr Erik Hellqvist och Fru Marie Hellqvist
Fru Lina Frejd
Fröken Sara Hellqvist
Fru Britt Rotman
Herr Anders Rotman och Fru Laila Rönn Rotman
Fru Lena Rotman och Herr Peter Nygren
Herr Lars Hellqvist och Fru Irena Hellqvist

Tyskland
HRH Prince Leopold of Bavaria and HRH Princess Ursula of Bavaria
Riksdagen
Talman Urban Ahlin och Journalist Jenni Ahlin
Partiordförande
Partiordförande Ulf Kristersson, (M)
Partiordförande Jan Björklund, (L)
Partiordförande Ebba Busch Thor, (KD)
Regeringen
Statsminister Stefan Löfven och Fru Ulla Löfven
Statsrådet Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat samt vice statsminister
Corps diplomatique
H.E. Mr. Milton René Soto Santiesteban, Ambassador of the Plurinational State of Bolivia, Bolivia
H.E. Ambassadör Ove Ullerup, Danmark
H.E. Ambassadör Christian Syse, Norge
H.E. Ambassadör Matti Anttonen, Finland
H.E. Ambassadör Estrid Brekkan, Island

Myndigheter
Överbefälhavaren General Micael Bydén
Kabinettskammarherren Hovrättspresident Fredrik Wersäll, Svea hovrätt
Landshövding Ylva Thörn, Dalarnas län
Landshövding Kenneth Johansson, Värmlands län
Trossamfund
Ärkebiskop emer. Anders Wejryd och Skolchef Kajsa Wejryd

Personliga vänner
Art Director Oscar Kylberg och Fröken Maria Nilsson
Herr Jan-Åke Hansson
Herr Jacob Högfeldt och Fru Therese Högfeldt
Herr Axel Bodén och Fru Estelle Bodén
Herr Henric Weijber och Fröken Eva Eke-Göransson
Herr Jesper Ericsson
Herr Mikael Skog och Fru Louise Chliffordson Skog
Fru Stina Andersson och VD Johan Andersson
Fröken Cajsa Larsson
Fröken Tiara Larsson
Herr William Värnild och Herr Thomas Göransson
Fru Madeleine Rahm Egnell och Herr Patrik Egnell
Fröken Frida Vesterberg
Fröken Carolina Pihl och Herr Gunnar Eliassen
Fröken Kristina Borgström och Herr Nick Elman
Herr Claes Kockum och Fru Sandrine Kockum
Mrs Lena Biörck Kaplan

Övriga
Överläkare Sophia Brismar Wendel
Barnmorska Anna Ståhl
Barnmorska Elisabeth Storch
Överläkare Annette Hein
Stylist Lotta Carlsen
Icke tjänstgörande hovstater
Hovfurir Toni Röhrens och Förskollärare Agneta von Hartmansdorff
Guvernant Ulla-Gitta Kronberg
Fru Eva Andersson
Mentorn Friherrinnan Lena Ramel
Fru Åse Blomqvist
Hovintendent Jochen Fritz
E.o. Ceremonimästaren Brigadgeneral Jan E. Warren
Kleresistaten
Överhovpredikanten Biskop Johan Dalman och Överintendenten Fil.dr Margareta Nisser Dalman
Pastor Michael Bjerkhagen
Hovorganist Mary Ljungquist Hén
Kungl. Hovstaterna
H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist och Fv. Övertandläkare Catharina Lindqvist
Överhovmästarinnan Friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke och Friherre Hans von Blixen-Finecke
Ordenskanslern Ingemar Eliasson och Adjunkt Carin Eliasson
Förste hovmarskalken Generallöjtnant Mats Nilsson och Leg. Sjuksköterska Anna Nilsson
Statsfrun Grevinnan Anna Hamilton och Greve Peter Hamilton
Överceremonimästaren Ambassadör Johan Molander
Ståthållaren Fil.dr Staffan Larsson
Överintendenten Jan Lindman
Hovstallmästaren Överste Ulf Gunnehed
Informationschefen Margareta Thorgren
Hovmarskalken Lars-Erik Tindre
Hovmarskalken Karolin A. Johansson
Ceremonimästaren Odd Zschiedrich
Vice ceremonimästaren Friherre Otto von Platen
Slottsfogde Stefan Wirtén
Hovauditören Advokat Axel Calissendorff
Kabinettskammarherren Konserthuschef Stefan Forsberg
Hovdamen Friherrinnan Christina von Schwerin
Hovsekreterare Fil.mag. Anita Söderlind
Hovintendent Åke Hovgard
Slottsmästaren Claes Carlsson
Kammartjänare Tony Carlzon
Taffeltäckare Helene Edström
Taffeltäckare Eva Ohlsson
Lokalvårdare Marita Stenebäck
Lokalvårdare Katja Arkkukangas
Lokalvårdare Keria Said
Kammarjungfrun Anne Tovar
Barnskötare Elisabeth Hallgren
Livmedikus Professor Angelica Lindén Hirschberg
Kammarherren Statsheraldiker Henrik Klackenberg
Kammarherren Teol.dr Per Ström
Kammarherren Museidirektör Johan Cederlund
Kammarherren Direktör Jan Bruzelius
Kammarherren AgrD Carl-Anders Helander
Kammarherren VD Mikael Brännvall
Kungl. Staberna
Stabschefen Generalmajor Håkan Pettersson
Adjutanten Överstelöjtnant Magnus Bratt
Adjutanten Överstelöjtnant Daniel Ottosson
Adjutanten Örlogskapten Helena Sigurdsson

Foto: IBL

Artikeln publicerades först på Svensk Damtidning och är skriven av Ellen Myrgård.

Läs mer:

Därför sänder SVT prins Gabriels dop


Läs mer om:

Dela
(259)Annons


Annons

Laddar nästa sida…