Annons

Annons

Blåsorna är troligtvis herpes – inte bältros

Dela
(0)

HUSLÄKAREN. Jag är en 75 år gammal man som är ganska frisk, men jag har ett problem som irriterar. Ett par tre gånger om året får jag bältros med sveda och små blåsor nere i ryggslutet på ena sidan. Det börjar med att det svider och så kommer blåsorna. Det håller oftast på ett par veckor innan det försvinner, ibland längre. Jag har märkt att om jag gnider med vitlök så går det över fortare. Nu har jag hört att man kan vaccinera sig mot bältros om man betalar själv. Nu undrar jag var det kostar och var man kan göra det.
Pigg pensionär

Annons

Vaccination mot bältros, herpes zoster, kan du få på din vårdcentral eller en vaccinationscentral. Själva vaccinet kostar ca 1 300 kronor per dos men sedan brukar man också få betala en besöksavgift. För den som redan haft bältrosinfektion gäller att man inte kan vaccinera sig förrän tidigast 4 år efter senaste utbrottet av bältros. Bältros orsakas av ett virus som heter herpes zoster. Det är ett av åtta kända virus inom gruppen herpesvirus. Jag tror att de symtom du har återkommande beror på en infektion av ett annat virus inom herpesgruppen, närmare bestämt herpes simplex typ 2.

Man räknar med att ca 30–40 % av befolkningen i Sverige är smittade med herpes simplex typ 2. Det typiska är att viruset, efter en förstagångsinfektion, ligger vilande i nervknutor. I samband med olika typer av stress som infektioner, andra sjukdomar och exponering för kraftigt solljus, kan viruset aktiveras igen och ge upphov till lokal sveda och klåda och ett utslag med små fina blåsor.

Klåda och utslag försvinner i regel utan behandling inom 1–2 veckor. Det viktiga är att hålla utslaget rent och förhindra infektion, s k sekundärinfektion med bakterier. I sällsynta fall kan herpes simplex typ 2 ge en hjärnhinneinflammation. Mot herpes simplex finns ännu inget vaccin. För dem som har besvärlig återkommande herpes simplex finns i dag ett läkemedel dels som kräm för lokalbehandling, dels i tablettform. För att få bästa effekt ska det tas tidigt i sjukdomsförloppet. Tala med din läkare om detta.

 

Har du en fråga till husläkaren? Mejla oss här! 


Läs mer om:

Dela
(0)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…