Annons

Annons

Biverkningarna av strålningen varierar mycket

Dela
(0)

HUSLÄKAREN. Har genomgått en 6 veckor lång strålbehandling, i rätt höga doser, av tarmarna. Nu undrar jag om tarmarna för alltid kommer att vara ”sköra och förstörda” eller om de så småningom läker ut och övergår till i alla fall nästan normal ”styrka”.
MC

Annons

Strålbehandling av tumörer är en metod som använts ända sedan slutet av 1800-talet. Tekniken har utvecklats mycket sedan dess. I dag använder man ny utrustning med bl a högre energi för att kunna ge effektivare behandling med mindre biverkningar. Strålningens effekt är att den höga energin från denna, tillsammans med kroppens celler, bildar laddade partiklar vilka orsakar skador i cellernas arvsmassa i det behandlade området. Detta drabbar tumörcellerna som inte har samma förmåga att reparera arvsmassan som de friska cellerna.
Strålbehandling ges på onkologklinikerna vid våra större sjukhus. Den står i dag för ca 30 % av all botande behandling vid cancer. Varje behandling utformas individuellt efter patientens speciella förutsättningar och tumörsjukdomens art. Syftet är att ge effektivast möjliga behandling och så få biverkningar som möjligt. Det kan röra sig om en enstaka behandling eller seriebehandlingar som sträcker sig över veckor. Det finns alltid risk för biverkningar eftersom strålningen också påverkar frisk vävnad. Biverkningarna varierar individuellt eftersom vi är olika känsliga för strålning. Vissa får inga biverkningar över huvud taget.
Man brukar dela in biverkningarna i tidiga och sena. De tidiga kan komma redan efter några dagar, oftast efter 2–3 veckor. De brukar sedan kulminera några veckor efter avslutad behandling för att sedan avta och försvinna. De sena biverkningarna uppträder månader till år efter behandlingen, de individuella variationerna är stora. Ofta rör det sig om förändringar i vävnaderna kring det behandlade området.
Utan att känna detaljerna kring din sjukdom och dess behandling är det svårt att uttala sig med säkerhet. Den som bäst kan svara på din fråga är läkaren på onkologkliniken där du fick strålbehandling.

Gilla Hemmets på Facebook

Har du en fråga till husläkaren? Mejla oss här! 


Läs mer om:

Dela
(0)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…