Annons

Annons

Är effekten densamma med ersättningsmediciner?

Dela
(0)

Personalen på apoteken säger att ersättningsmedicinen är densamma som originalet. Men är verkligen effekten precis likadan?
Undrande
Först lite bakgrund till din fråga. När ett nytt läkemedel godkänns och introduceras har tillverkaren under en tid ensamrätt, patent, på den aktiva substansen och all viktig dokumentation kring denna. Detta för att man ska kunna kompenseras för allt arbete och de ofta mycket höga kostnader som ligger bakom utvecklingen av läkemedlet. När patentet har upphört kan andra tillverkare börja producera den aktiva substansen. Deras kostnader blir väsentligt lägre eftersom de inte har några utvecklingskostnader och priset kan alltså sättas lägre.
Läkemedel som innehåller samma aktiva substans men har olika tillverkare och namn kallas för generika. För att ett byte ska kunna äga rum krävs att den aktiva substansen tas upp i kroppen och utövar sin effekt på precis samma sätt som originalläkemedlet. Detta kallas för bioekvivalens och måste kunna dokumenteras av tillverkaren. Man måste också kunna dokumentera att läkemedlet uppfyller samma kvalitetskrav som originalet. Sedan 2002 har vi en lag som säger att apoteken får genomföra ett byte från originalet till ett billigare generiskt läkemedel som är likvärdigt, detta kallas för generiskt utbyte. Det är Läkemedelsverket, som efter mycket noggrann prövning, avgör vilka läkemedel som är utbytbara. Detta för att garantera patientsäkerheten. Generiskt utbyte har haft mycket stor betydelse när det gäller att sänka läkemedelskostnaderna både för den enskilde och för samhället. Systemet gör att vi får råd med mer vård för samma pengar.
I vissa situationer kan det vara medicinskt motiverat att ett utbyte inte får ske. En patient kan tex vara allergisk mot ett visst bindemedel i generika. Läkaren anger då på receptet att utbyte inte får ske. Som patient har du alltid valfriheten att få just det läkemedel du vill ha men du får då stå för merkostnaden själv och denna hamnar inte på högkostnadsskyddet. Den som fått ett generiskt läkemedel och upplever att effekten inte är densamma ska i första hand vända sig till den läkare som ordinerat. I den här situationen ska man som vårdgivare alltid ha en ödmjuk inställning samtidigt som man också måste se till fakta. Det är viktigt att ta sig tid med patienten.

Annons
Gilla Hemmets på Facebook

Har du en fråga till husläkaren? Mejla oss!

 


Läs mer om:

Dela
(0)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…