Annons

Annons

Är det okej att ge barn Alvedon?

Dela
(0)

HUSLÄKAREN. Jag har två barn som är 2 och 4 år. Är det okej att ge dem Alvedon? Jag har aldrig blivit avrådd, men har under senare tid läst att det kanske inte är så bra. Vad säger du? Vad för smärtstillande kan man annars ge dem?
Småbarnsförälder
Alvedon, liksom Panodil, Pamol och Reliv, innehåller den aktiva substansen paracetamol. Denna har smärtlindrande och febernedsättande egenskaper. Paracetamol finns i olika styrkor som tabletter, lösning och stolpiller. Läkemedel innehållande paracetamol anses allmänt vara säkra och ”snälla”. Det sistnämnda är emellertid en sanning med modifikation. Sedan länge vet vi att det är mycket viktigt att man håller sig inom de angivna doserna eftersom överdoser kan ge allvarliga leverskador. Det du syftar på i ditt brev är antagligen nya forskningsresultat som pekar mot att paracetamol kan vara skadligt för barnet om det ges under sen graviditet och när barnet är nyfött. Vad man har sett i djurstudier, och även i uppföljande studier på människor, är att paracetamol kan ge en påverkan av hjärnans utveckling med försämrad inlärningsförmåga, minnesstörningar och beteenderubbningar. En naturlig slutsats av detta är att paracetamol bör hanteras med större respekt. I dag finns många av dessa preparat lätt tillgängliga på bensinmackar och i jourbutiker och det är lätt för den som inte har djupare kunskaper att tro att de är ofarliga. När det gäller smärtlindring till barn ska man inte ge läkemedel till barn under 6 månaders ålder utan att först fråga sjuksköterska eller läkare. Paracetamol kan annars ges från 3 månaders ålder och från 6 månaders ålder kan man använda ibuprofen som är den aktiva substansen i Ipren. När det gäller att behandla feber så ska man tänka på att en måttlig feber inte är skadlig så länge barnet är piggt och dricker ordentligt. Ge alltså inte läkemedel i onödan och fråga alltid någon sjukvårdskunnig om du är osäker.

Annons

Vill du ställe en fråga till vår husläkare? Klicka här! 


Läs mer om:

Dela
(0)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…