Annons

Annons

Änkemanualen – när det värsta händer

När ens älskade dör blir man förlamade av smärta, sorg och saknad. Samtidigt står man inför massor av praktiska saker och val som måste göras. Ta del av våra råd om vad du behöver tänka på när det värsta händer.

Dela
(0)

ankemanualen

När en närstående dör

●  Det är sjukvården som först har huvudansvaret för att ta hand om den döde. Därefter blir det de efterlevande som får planera begravningen och transport till begravningsplatsen. Här tar man oftast hjälp av en begravningsbyrå.

Annons

●  Vid dödsfall på sjukhus eller vårdinrättning gör ansvarig läkare eller sjuksköterska en noggrann undersökning och dödförklarar den avlidna.

Gilla Hemmets på Facebook

●  Om en person dör hemma ska närstående i första hand ringa dem som hade ansvar för vården av personen, annars läkare inom sjukhus, hemsjukvård eller primärvård. Via larmnumret 112 eller 1177 Vårdguiden kan du be om råd om du är osäker. Läkare måste tillkallas för att konstatera dödsfallet, utfärda dödsbevis och intyg om dödsorsaken.

●  Om man inte vill att den döde ska vara kvar hemma kan vårdpersonalen hjälpa dig att kontakta en begravningsbyrå som hämtar den döde. Begravningsbyråerna har jour, även på nätter och helger.

●  Om en person oväntat har avlidit hemma eller på allmän plats ska man i första hand ringa ambulans via larmnumret 112. Ambulanspersonalen kontaktar då polisen som på plats tar ställning till ifall det behövs en rättsmedicinsk undersökning för att utesluta brott.

●  Efter att man som anhörig fått ta farväl förs den avlidna till ett bårhus. Det är sjukvården som ansvarar för detta oavsett var dödsfallet ägt rum.

●  Ibland kan organdonation bli aktuellt, och då är det den avlidnes vilja som gäller, t e x om personen skrivit in sig i donationsregistret.

 

Läs mer om vad du ska tänka på vid dödsfall på Vårdguiden 1177 >>

 

Innan begravningen

Om någon anhörig inte kunnat se den avlidne för ett sista farväl kan begravnings-entreprenören, prästen eller officianten följa med upp till sjukhuset. Prata också med begravningsentreprenören om du vill att den avlidne ska ha egna kläder på sig, annars ingår en svepdräkt. Det går också bra att lägga ner någon minnessak i kistan.

 

Begravningsbyrån

Boka en tid så ni kan prata om vilka begravningsalternativ som finns och om vad du behöver göra den kommande tiden. På byrån kan du få hjälp med det mesta: boka tid i kyrkan, hitta solister och musiker, boka begravnings- kaffe eller catering, ordna med döds-annons, ta fram programblad och sköta anmälningar.

Begravningsbyrån håller också med bårtäcke, det tyg som läggs ovanpå kistan. Även vid kremering måste man ha en kista, vilken används vid kremeringen. Sedan läggs askan i en urna.

 

Begravning

Begravning hålles inom en månad, utom vid ceremoni med urna där man får lov att vänta i upp till ett år efter dödsfallet. Själva begravningsceremonin kan hållas i princip var som helst, inomhus eller utomhus.

En präst eller en officiant från begravningsbyrån kan sköta ceremonin. Du får alltid träffa officianten för att bestämma psalmer och/eller sånger, och blir intervjuad för ett personligt griftetal.

●  Jordbegravning. Traditionell begravning på kyrkogård, där kistan sänks ner i en grav efter ceremonin. Avsked ute vid graven.

●  Borgerlig begravning sker efter egna önskemål. En borgerlig officiant håller i ceremonin på den plats de anhöriga önskar och med eller utan religiösa inslag.

●  Ceremoni med urna, kan hållas i kyrka, kapell eller annan utvald plats, då kremering redan skett.

●  Vid direktkremation förs kistan till krematorium utan ceremoni och gravsätts sedan där de anhöriga önskar.

●  Kremationsbegravning genomförs i kyrka, kapell eller på annan plats. Avsked på platsen innan kistan förs till krematorium.

 

 

Gravsättning

Gravsättningen av stoft eller aska får enligt lagen bara begravas på en enskild eller allmän begravningsplats. Aska får man dock lov att strö ut i naturen, om länsstyrelsen gett sitt godkännande.

●  Asklund/Askgravplats. Urnan gravsätts på utsedd plats. Anhöriga får delta i gravsättningen och den dödes namn blir ingraverat på platta eller i sten/mur. Finns inte på alla kyrkogårdar och utformningen ser olika ut.

●  Askspridning. Anhöriga får hämta urnan med aska och sprida den på önskad plats, ibland i havet. Här krävs tillstånd hos länsstyrelsen.

●  Minneslund: Askan samlas i en urna och sänks ner av personal från kyrkogårds-förvaltningen. Ingen anhörig får närvara.

●  Urngrav/kistgrav: Urnan sätts ner i jorden på utvald plats och anhöriga kan närvara vid gravsättningen.Asklund/Askgravplats. Urnan gravsätts på utsedd plats. Anhöriga får delta i gravsättningen och den dödes namn blir ingraverat på platta eller i sten/mur. Finns inte på alla kyrkogårdar och utformningen ser olika ut.

 

Kostnader

●  En vanlig begravning kostar ofta mellan 15 000 och 30 000 kronor. Då ingår kista, urna, transporter, svepning av den avlidne, representant från begravningsbyrån vid ceremonin, administration av kistdekorationer.

●  Om den avlidne inte varit medlem i Svenska Kyrkan tas det oftast även ut en avgift för kyrkobegravning på cirka 11 000 kronor.

●  Priset på begravningar varierar stort. Storleken på dödsannons-en, kistkvalitén, blomsterdekorationerna, antalet gäster och hur långt kistan ska transporteras är sådant som spelar in.

●  En gravsten kostar mellan 8 000 och 40 000 kronor.

●  Annonsen kostar minst 3 000.

●  Man kan spara stora pengar på att ordna begravningskaffe, programblad, blommor och införandet av dödsannons själv.

●  Kostnaderna tas från dödsboet.

Om dödsboet saknar pengar kan kommunen hjälpa till att täcka det absolut nödvändigaste. Kontakta kommunen före begravning och före ni rör något i hemmet.

●  Gravplatsen är gratis i 25 år och tiden förlängs med ytterligare 25 år om någon annan familjemedlem begravs på samma plats. Efter detta kan anhöriga, ofta mot en avgift, förnya gravrätten.

 

Myndigheter

Du behöver inte själv kontakta myndigheter angående själva dödsfallet. Läkaren som konstaterat dödsfallet skickar ett dödsbevis till Skatteverket. Beställ detta, ta kopior och scanna in. Dessa behövs till myndigheter för att styrka dödsfallet. Ett dödsfallsintyg med släktutredning behöver du när du till exempel ska ansöka om efterlevandepension eller få ut vissa försäkringar.

 

Bouppteckning

En jurist eller ekonomiskt kunnig person kan du hitta via begravningsbyrån, på banken eller på advokatbyrå.

Det vanliga är att den efterlevande maken sitter kvar i orubbat bo. Då blir det heller inget arv-skifte. Om det finns ett testamente eller särkullbarn kan bouppteckningen bli mer komplicerad.

Du kan göra bouppteckningen själv och skriva ut blanketter direkt från Skatteverkets hemsida.

 

Banken

Boka tid. Banken vill se dödsfallsintyget för att den avlidnes tillgångar ska kunna föras över till den efterlevande efter bouppteckning.

Behöver du betala räkningar från den avlidnes konto kan banken hjälpa dig med fullmakt genom dödsfallsintyget. Många har försäkringar på sina bolån för att den efterlevande ska kunna bo kvar. När den ena partnern dör faller försäkringen ut. Prata med banken om lån, konton, autogiron, betalkort, bankfack och ev borgensåtaganden.

 

Stöd

På vårdcentral kan du be om kontakt med kurator. De flesta kyrkor och en del ideella organisationer har samtalsstöd för människor i sorg.

 

Övrigt att tänka på

●  Om den avlidne haft mobil, tidningar eller varit medlem i förening måste du säga upp detta.

●  Säg upp försäkringar, eller överför på dig själv. Försäkringsbolaget hjälper/råder dig.

●  Se över om det finns eventuella kundkort från affärer, bensinbolag och rabattkort.

●  Makulera ID-kort, pass och körkort.

●  Om den som gått bort ägde bil, båt eller mc – glöm inte bort dessa vid bouppteckningen.

●  Om du bor i hyreslägenhet där din make/maka stått på kontraktet har du oftast rätt att ta över. Kontakta din hyresvärd/Hyresgästföreningen.

●  Avsluta den dödes Facebookkonto? Få in på på Facebooks hemsida och gå in under pilen längst upp till höger: (Business Manager)– Hjälp–Besök vårt hjälpcenter.

Du kan ansöka om att ta bort en avliden, nära anhörigs sida, alternativt att omvandla den till en minnesida.

Du måste kunna styrka att du är närstående och ha en inscannad kopia på den avlidnes dödsbevis. Läs mer här >>

 


Läs mer om:

Dela
(0)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…