Annons

Annons

Ägget i siffror – så knäcker du koden

Branschen räknar med att svenskarna kommer att äta 70 miljoner ägg under påskveckan. Men för den som vill ha ägg från höns som går utomhus kan det bli svårt.

Dela
(32)

Foto: IBL

Få rätter är så intimt förknippade med en högtid som ägget är med påsken. Och på branschorganisationen Svenska ägg räknar man med ett ordentligt uppsving.

– Vi räknar med att det äts runt 70 miljoner ägg under veckan, säger Astrid Lovén Persson, verksamhetsledare på Svenska ägg.

Annons

Påskens ställning som den stora ägghelgen beror dels på att det var förbjudet att äta ägg under den 40 dagar långa fastan före påsk. Dels på att det började bli ljust igen på våra breddgrader, en signal till hönsen att det var dags att börja värpa igen efter vintermörkret. Det fanns alltså gott om ägg och det var återigen tillåtet att äta.

Gilla Hemmets på Facebook

Och äggets ställning är stark även i vårt sekulära samhälle. Svenska ägg räknar med att svensken i snitt äter ett halvt ägg om dagen i vanliga fall.

– Under påskveckan räknar vi med att det är dubbelt så mycket, säger Astrid Lovén Persson.

Och med en befolkning på 10 miljoner och med sju dagar skulle det alltså innebära ungefär 70 miljoner ägg som går åt.

Utehönor instängda

Det kan dock finnas vissa begränsningar i utbudet. I slutet av november utfärdade Jordbruksverket förbud för värphöns att vistas utomhus efter att fågelinfluensa drabbat både vild- och tamfåglar i Europa. Bland annat i Danmark. Åtgärderna gäller fortfarande.

– Det finns fortfarande risk att tamfåglar kan bli smittade, säger Charlotta Eneving, kommunikatör på jordbruksverket.

Enligt EU-regler får ägg fortsätta att saluföras som ”ägg från utehöns” under restriktionstiden, dock under högst tolv veckor. Därefter måste märkningen ändras så att det är tydligt för konsumenten vad som gäller.

– Att märkningen måste ändras är alltså en naturlig följd av att hönsen nu går inomhus. Informationen till konsumenter måste stämma överens med hur det faktiskt är, säger Åsa Kjellgren teamchef på Livsmedelsverket i ett pressmeddelande

 

Så här tyder du märkningen på ägget:

Källa: Svenska ägg

Det här betyder siffrorna: 

0 = Ekologisk produktion. Hönsen går fritt i stallar och har tillgång till utevistelse med gräsbete när vädret tillåter. De är uppfödda på ekologiskt odlat foder och har tillgång till strö, sittpinne och värprede. De har tillgång till grovfoder, till exempel hö eller rotfrukter, som näring och sysselsättning. En grupp får maximalt bestå av 3000 höns. Det får max vara sex höns per kvadratmeter tillgänglig yta.

1 = Frigående värphöns utomhus. Hönsen går fritt både i stallar och utomhus och har tillgång till strö, sittpinne och värprede. De ska ha tillgång till utevistelse varje dag året runt. Varje höna som hålls frigående utomhus ska ha tillgång till fyra kvadratmeter utomhusyta i en rasthage.

2 = Frigående värphöns inomhus. Hönsen går fritt i inomhusstallar och har tillgång till strö, sittpinne och värprede. Det finns ingen begränsning för hur många individer man får ha i en grupp. Beläggningen är max 9 höns per kvadratmeter tillgänglig yta.

3 = Burhöns. En burhöna ska ha tillgång till en yta motsvarande ett A4-papper per höna. Det är tillåtet att hålla max 16 hönor i varje bur. Enligt gällande regler ska burhönsen ha tillgång till sittpinne, rede och sandbad.

SE = Sverige. Alla länder har samma typ av märkning som bilar. Det vill säga DK för Danmark och TY för Tyskland.
999 = Äggproducent. Kod för äggproducent och bondgård.

(Kravet på märkning gäller inte om producenten säljer direkt till konsument vid till exempel gårdsförsäljning)

Källa: Land, Svenska Ägg

 

Läs också: Skala äggen snabbt i påsk med 5 busenkla knep

skala-agg-pask


Läs mer om:

Dela
(32)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…