Annons

Annons

8 bevis på att världen faktiskt blir bättre!

Det är lätt att tro att världen blir sämre och sämre med dagliga rubriker om terror och miljöförstöring. Men flera saker har faktiskt blivit mycket bättre de senaste åren. Här är några av dem!

Dela
(25)

1. Fattigdomen minskar

2015 uppskattas mindre än 10 procent (700 miljoner) leva i extrem fattigdom (mindre än 1,9 dollar om dagen). 1990 var siffran 40 procent. Så sent som 2010 bodde det fler fattiga i Indien (430 miljoner) än i Afrika (414 miljoner), men sedan dess har 200 miljoner människor tagit sig ur extrem fattigdom i Indien.

Annons

 

2. Befolkningsökningen avtar

Ofta ställs frågan hur världens resurser ska räcka till jordens växande befolkning, i dag över sju miljarder människor. Dock har befolkningsökningen mattats av. Runt 2050 beräknas ökningen ha avstannat och vi lär inte bli fler än tio miljarder på jorden. Anledningen är att kvinnor föder allt färre barn. 1960 födde varje kvinna fem barn i genomsnitt, 2015 har den siffran sjunkit till mindre än 2,4 barn per kvinna.

Gilla Hemmets på Facebook

 

3. Fler barn går i skolan

90 procent av världens barn börjar skolan. För bara tio år sedan var den siffran 82 procent. I Afrika söder om Sahara ökar andelen barn som börjar grundskolan snabbast. År 2000 började där 60 procent av barnen skolan, år 2011 hade siffran ökat till 80 procent. De tio procent som inte börjar skolan, ofta barn med funktionshinder eller barn i krigshärjade områden, är 57 miljoner till antalet.

 

4. Barnadödligheten minskar

I de flesta länder i arabregionen var barnadödligheten mycket hög i början av 1970-talet. Vart femte barn dog före fem års ålder i flera av länderna, värst var det i Jemen. Sedan dess har dödligheten sjunkit drastiskt, upp till 90 procent, även i konflikthärjade länder. Det beror på satsningar på folkhälsa och utbildning.

 

5. Brottsligheten i Sverige minskar

Uppfattningen att våldet ökar i det svenska samhället har alltid varit stor. Statistik och forskaranalyser säger någonting annat. De senaste åren hör till de tryggaste i Sveriges historia. Allt färre dör av dödligt våld, allt färre misshandlas och andelen som utsätts för hot och trakasserier ökar inte. Likaså ligger andelen personrån still. Inte heller ökar andelen mord med kniv eller skjutvapen.

 

 

6. Människor lever längre

I början av 1960-talet var medellivslängden i världen 52 år – i dag är den över 70 år. Människan blir alltså 20 år äldre än för bara 50 år sedan, tack vare framsteg inom hälsa, utbildning och ekonomi. Utvecklingen bromsades något på 1980- och 1990-talet, delvis på grund av den då skenande hiv/aids-epidemin. Men under 2000-talet, tack vare tillgång till bättre hälsovård i Afrika söder om Sahara och att färre människor dör i aids, har medelåldern ökat igen.

 

7. Vi blir friskare

De senaste decennierna har den globala hälsan stadigt förbättrats i takt med att fattigdomen minskat. Med minskad fattigdom kommer tillgång till förbättrad vattenförsörjning, basmat, läskunnighet och basal hälsovård. Även i rikare länder förbättras hälsan hela tiden genom forskning och utveckling av nya läkemedel och nya behandlingsmetoder.

 

8. Demokratierna blir fler

Att arrangera val, bygga upp flerpartisystem, skriva om grundlagar och komma överens tar tid. Ofta sker kampen också våldsamt men världen blir trots allt mer demokratisk. Upproren i Nordafrika och Mellanöstern, den arabiska våren 2010/2011, var kraftfulla exempel på människors missnöje och det blir i framtiden svårare och svårare att hålla befolkningar under hårt förtryck.

 

Läs mer:

Låt gamla glasögon hjälpa andra

Kvinnliga snilleblixtar som förändrat världen

Så gör du världen bättre med din gamla mobil

 

Av Olof Broddesson

Foto: Shutterstock

 

Källa: ”Blir världen bättre” av Staffan Landin och UNDP


Läs mer om:

Dela
(25)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…