Annons

Annons

Rock’n’roll-pensionärerna – friskast i Europa!

De kallas för rock'n'roll-pensionärer. Svenska pensionärer är bäst i Europa på att vara friska och pigga. De är mer nyfikna än sina föregångare – och har lyckligare äktenskap. – Dagens 70 är det nya 50, konstaterar professor Ingmar Skoog.

Dela
(27)

Dagens pensionärer är äventyrslystna.

Dagens pensionärer är nyfikna och äventyrslystna – och resorna får gärna gå långt bort!

Nya siffror från europeiska statistikbyrån Eurostat visar att svenska pensionärer är friskast i hela EU. Dessutom lever vi länge. Medellivslängden för kvinnor är 83,7 år och för män 80,1, vilket är bäst i Europa.

Annons
Professor Ingemar Skoog

Dagens pensionärer lever ett ungdomligt liv, säger Ingmar Skoog, professor och föreståndare för AgeCap Centrumet för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

—Just nu tittar vi forskare på de som är födda 1944, de vi kallar rock’n’roll-generationen. Fast vi skulle också kunna kalla dem de nya 20, de lever nästan ett tonårsliv och ser fram emot allt de ska göra när de går i pension, säger professor Ingemar Skoog.

Gilla Hemmets på Facebook

Till grund för sina slutsatser har Ingmar Skoog H70-studien, ett stort forskningsprojekt som han leder vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Sedan 1971 har forskarna följt och kartlagt olika generationer av 70-åringar.

Tillsammans med olika experter har vi tittat närmare på de nya pensionärernas liv, från hälsa, utbildning och matvanor till arbete, resor, nöje och kärlek.

 

1. Hälsan – bättre vård och återhämtning

Sjukdomarna är lika till antalet men vi är mer motståndskraftiga och har bättre behandlingar.

—När vi drabbas av en sjukdom återhämtar vi oss oftare och kan återgå till normala liv. Hälsan är bättre på nästan alla nivåer, enda undantaget är att antalet överviktiga och diabetiker har ökat, säger Ingmar Skoog.

Med bättre läkemedel har antalet med högt kolesterolvärde minskat avsevärt och blodtrycket sjunkit från i genomsnitt 170 till 140. Många fler överlever cancer. Livshotande tillstånd som stroke och hjärtinfarkt tas om hand bättre.

2. Resor och nöje – inte rädda för avstånd

I dag kallas 70-åringarna lite skämtsamt de nya 20-åringarna. Att gå i pension innebär nu att man ska hinna med allt det man tycker är roligt. Och resa är roligt, visar statistiken.

Helene Brembeck

Varannan 75-åring har rest utomlands det senaste året, säger Helene Brembeck.

—Varannan 75-åring har åkt utomlands det senaste året, att jämföra med var åttonde på 1970-talet, förklarar Ingmar Skoog.

Och 40-talisterna låter sig inte avskräckas av avstånd, både Australien och Sydafrika finns med på kartan. Landsbygden och naturen lockar mer än Frankrike och Spanien.

—Det finns även en grupp som kan tänka sig att bosätta sig utomlands, men den gruppen är inte så stor – ännu får man väl säga, betonar Helene Brembeck, professor i etnologi.

 

3. Sociala, rörliga och oberoende

På 1970-talet behövde var femte 75-åring hjälp med sina dagliga sysslor. I dag är siffran nere på 4 procent och många fler använder rollatorer vilket gör att man känner sig friare. Dagens pensionärer är också betydligt mer sociala än sina föregångare, man är med i föreningar, går på kurser och teater, skypar med barnbarnen på datorn och tränar på gymmet.

Många fler använder också bil, vilket ger en känsla av frihet. Bland män har bilkörningen ökat från 22 till 72% och för kvinnor från 3 till 36%.

—Bilen blev ju inte så vanlig i Sverige förrän under 1940- och 1950-talet vilket ju till en del kan förklara de här stora skillnaderna, menar Ingmar Skoog.

Kvinnorna har tagit efter männen och blivit mer tävlingsinriktade. Jämfört med tidigare undersökningar bryr sig kvinnorna också mindre om vad omgivningen tycker och mer om vad de själva vill.

4. Mer passion, kärlek och sex

Kärlek är viktigt för dagens 70-åringar. I takt med att antalet skilsmässor har ökat, blir de kvinnor och män som stannar kvar betydligt lyckligare.

—Man nöjer sig inte med att ha något som bara är okej, menar Ingemar Skoog.

Därför har antalet som säger sig ha ett mycket lyckligt äktenskap ökat från 35 till 52%.

Studien visar också att man är mer sexuellt aktiva i dag jämfört med på 1970-talet.

—Det har faktiskt ökat ganska rejält, framför allt bland kvinnor som inte är gifta eller sambor, från 1 till 13%, berättar Ingmar Skoog.

Även gifta par är mer aktiva och nöjda med sitt sexliv. Här har nöjdhetssiffran ökat från 40 till 56% hos kvinnorna och 52 till 68 % hos männen.

En pensionär ur rocknrollgenerationen gungar

Nu kommer rock’n’roll-generationen! Dagens pensionärer bryr sig mindre om vad omgivningen tycker och mer om vad de själv tycker om.

5. Fler vill fortsätta jobba

Antalet som vill fortsätta arbeta efter 65 har ökat – och oftast arbetar man fram till 67 års ålder. Linn Weilar är grundare och vd för företaget Pigga pensionärer, dit allt fler pensionärer vänder sig för att arbeta extra ett par dagar i veckan. Jobben varierar från hemsnickeri till barnpassning, men även trädgårdsarbete är populärt.

—Vår äldsta pensionär är 74 år och stortrivs, och man kommer hit av både sociala och ekonomiska skäl. Har man jobbat ett helt liv och från en dag till en annan inte har en arbetsplats att gå till blir dagarna snart långa. Att känna sig behövd och att göra nytta är viktigt oavsett ålder. Att ha roligt är såklart också viktigt!

6. Mer kunskap, tack!

Betydligt fler har högre utbildning än sex års folkskola som var vanligt bland 70-talets pensionärer. Höjd utbildningsnivå är också en viktig förklaring till att dagens pensionärer mår så mycket bättre, menar Ingmar Skoog:

—Utbildning är det bästa du kan göra för hälsan, med den följer ofta bättre ekonomi, mindre tungt jobb och bättre förutsättningar för att ta hand om sin hälsa. Åldrandet är inte helt rättvist.

7. Höga krav på maten

För 40-talisten har det åter blivit ett nöje att handla mat. Det är ett sätt att umgås och den lokala butiken blir en viktig mötesplats. Larmrapporter om mat tas på stort allvar och innehållsförteckningar läses noga.

—Närodlat är viktigt, 40-talisterna har höga krav på vad de äter och vill veta var produkterna kommer ifrån, okända varumärken väcker misstänksamhet, förklarar Helene Brembeck, professor i etnologi.

Ekologiskt är viktigt men det finns gränser för hur mycket det får kosta. Undantaget är Kravbananer som mer handlar om att bananarbetarna ska ha det bra. När maten ska lagas är det oftast kvinnan som står för det.

Vill du veta mer?

www.agecap.gu.se och www.epinep.gu.se kan du läsa mer om de olika studierna.

 

Läs mer:

Experten: Så rivstartar du pensionen

Karin och Olle gick i pension och blev vinbönder

Lill Lindfors har inga planer på pension

 

Av Christina Mellberg

Foto: Johan Wingborg, Shutterstock


Läs mer om:

Dela
(27)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…