Annons

Annons

6 tecken på att världen faktiskt blir bättre

Med dagliga rapporter om terror, krig och miljöförstöring ligger det nära till hands att tro att världen går en svart framtid till mötes. Men de senaste åren har mycket faktiskt blivit bättre.

Dela
(0)

varlden-battre

Jodå, världen blir faktiskt bättre. Bild: Shutterstock

1. Barnen 
överlever

Sedan 1990 har barnadödlig
heten mer än halverats. En 
av anledningarna är att fler barn vaccineras. En annan är att fler familjer får tillgång till myggnät som skyddar barnen från att drabbas av malaria. Det hänger också tätt ihop med att fattigdomen minskar i världen.
Källa: FN-förbundet

2. Färre är fattiga

Sedan 1990 har det gjorts stora framsteg för att minska fattigdomen i världen. Då, för 27 år sedan, levde 38 % av jordens invånare i extrem fattigdom. Nu är siffran nere på 10 %, det betyder att de som är extremt fattiga har minskat med mer än två tredjedelar. Men trots att utvecklingen går åt rätt håll lever fortfarande 700 miljoner av jordens befolkning i svår fattigdom.
Källa: FN-förbundet

3. Fler har 
tillgång till rent vatten

Barnadödlighet orsakad av 
diarrésjukdomar har halverats sedan år 2000. Detta beror framför allt på bättre tillgång till rent vatten, utbyggd hälsovård och ökad kunskap om 
hygien.

Annons

Sedan år 1990 har 2,6 miljarder fler människor i dag fått tillgång till rent vatten. I de 50 fattigaste länderna är det dock bara 69 procent av befolkningen som har tillgång till vatten inom rimligt avstånd från 
hemmet.

4. …  och en 
toalett

När det gäller sanitet har 2,1 miljarder fler människor i dag tillgång till en toalett eller en latrin jämfört med år 1990. För 25 år sedan saknade 
24 procent av världens 
befolkning helt en toalett och tvingades uträttade sina behov utomhus. I dag har den siffran sjunkit till 13 procent, vilket motsvarar 950 miljoner människor.
Källa: Unicef

5. Vi lever 
längre

För 60 år sedan var medel
livslängden i världen 52 år. 
I dag är den över 70 år. Fram
steg inom hälsa, ekonomi 
och utbildning har gjort 
att människor kan leva 
nästan 20 år längre 
i dag.

6. Bättre 
hälsa

I takt med att fattigdomen 
i världen minskat har hälsan 
blivit bättre. Bättre tillgång till vatten, mat och hälsovård påverkar människors hälsa i rätt riktning. 
Forskning och utveckling av läkemedel och behandlingsmetoder gör att hälsan även i rika länder tar steg framåt.

 

Välkommen att titta in hos en familj

Tänk dig världen som en gata, i ena änden bor de fattiga och i den andra bor de rika. Däremellan bor alla andra. Var skulle du hamna? Skulle ditt hem och liv se annorlunda ut om du bodde i en annan del av världen men med motsvarande inkomstnivå?

Dollar Street på hemsidan gapminder.org är ett tankeväckande experiment som utmanar dina förutfattade 
meningar. Levande statistik i form av 30 000 bilder från över 
200 hem i 50 olika länder visar att vi är mer lika än olika.

Välkommen att titta in hos grannar över hela världen!

 

Test: Vad vet du om världen?

Utmana dig själv och dina fördomar i tester här under.

Under de senaste 
20 åren har andelen människor i världen som lever i extrem fattigdom…
1. Fördubblats
X. Stannat på samma nivå
2. Halverats

Hur stor andel av alla ettåriga barn i världen i dag har blivit vaccinerade mot några av de vanligaste barnsjukdomarna?
1. 80 %
X. 50 %
2. 20 %

Under de senaste 100 åren har antalet människor i världen som dött i naturkatastrofer…
1. Mer än fördubblats
X. Stannat på ungefär samma nivå
2. Mer än halverats

Av alla människor som lever i världen i dag så lever majoriteten i…
1. Låginkomstländer
X. Medelinkomstländer
2. Höginkomstländer

Män i 30-årsåldern har gått (i genomsnitt) 10 år i skolan. Hur många år har kvinnor 
i samma ålder gått i 
skolan, tror du?
1. 9 år
X. 6 år
2. 3 år

Hur stor andel av världens befolkning har i dag tillgång till 
elektricitet, tror du?
1. 20 %
X. 50 %
2. 80 %

Gör hela testet på 
gapminder.org

Rätt svar: Halverats, 80 %, Mer än halverats, Medelinkomster, 9 år, 80 %.

 

Läs mer: 

12 sätt att göra världen bättre

7 tips för dig som vill äta klimatsmart

5 miljövänliga vanor som alla borde skaffa sig


Läs mer om:

Dela
(0)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…