Annons

Annons

5 hjärtsjukdomar – och hur de behandlas

Även om hjärt- och kärlsjukdomar är vår vanligaste dödsorsak räddar nya metoder och läkemedel allt fler liv. Ronny Gustafsson, överläkare och specialist i thoraxkirurgi vid Skånes Universitetssjukhus i Lund, berättar här om olika sjukdomar som kan drabba hjärtat – och hur de behandlas.

Dela
(2)

2
Visa bildspel

/
Hjärtsjukdomar
Ronny Gustafsson
...
Visa mer

1. HJÄRTINFARKT

Vad är hjärtinfarkt?

– Infarkt är olika allvarlig beroende på vilken del av hjärtat som drabbas och hur stor del av hjärtmuskelväggen som dör. Vid en infarkt förlorar man hjärtmuskelceller till följd av syrebrist. Syrebristen orsakas i de flesta fall av blodproppar som bildats i kranskärlen runt hjärtat, trombocyterna i blodet har fastnat kring fett som släppt från kärlväggen och stoppat blodflödet.

Annons

Men kvinnor, framförallt, kan också drabbas av en typ av infarkt där kranskärlen inte visar några spår av blodproppsbildningar och där symtomen försvinner vid vila, säger Ronny Gustafsson. Då krävs det en större utredning med bland annat ultraljud och arbets-EKG under lätt ansträngning. Därigenom kan man se om patienten haft en infarkt eller har syrebrist i hjärtat.

 

2. KVINNLIG HJÄRTSVIKT – BRUSTET HJÄRTA

Kan man verkligen dö av sorg eller stress? Forskare på bla Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm anser det. Syndromet kallas ”brustet hjärta” eller takotsubo, och är en allvarlig akut hjärtsvikt som nästan enbart drabbar kvinnor.

Vad innebär brustet hjärta?

– Hjärtat brister inte på riktigt, trots namnet. Men vänster hjärtkammare tänjs ut och får formen av en uppblåst ballong med det smala skaftet uppåt, något som gör att hjärtat inte kan pumpa normalt, säger Ronny Gustafsson.

Ännu är orsaken till det brustna hjärtat oklar, men hjärnan utsöndrar stora mängder stresshormoner vid den här typen av hjärtsvikt och forskare har lagt märke till sambandet mellan brustet hjärta och djup sorg, trauma eller stark stress. De tror att syndromet är vanligare än man tidigare förmodat.

Vilka är symtomen på infarkt och brustet hjärta?

– Symtomen vid brustet hjärta är desamma som vid infarkt. En hjärtinfarkt kan komma utan förvarning men kan även ha föregåtts av tillfällig bröstsmärta och obehag vid vila eller lätt ansträngning. De vanligaste akuta symtomen, särskilt bland män är stark smärta eller tryck över bröstet som inte ger med sig och smärtan kan stråla utåt, uppåt, bak i ryggen. Men hos kvinnor kan tecknen vara mer diffusa och då är diagnosen svårare att ställa, säger Ronny Gustafsson.

Hur ska dessa sjukdomar behandlas?

– Snabb behandling är det allra viktigaste, säger Ronny Gustafsson. Det innebär syrgas, EKG och blodförtunnande. Även läkemedel som dämpar smärtan löser upp proppen och hjälper hjärtat pumpa kan ges. Ofta sätter man även in så kallade betablockerare som sänker blodtrycket och pulsen. Under en kranskärlsröntgen ser man vilka kärl som är förträngda och kan samtidigt göra ballongutvidgningar. Vid allvarlig kärlkramp kan en bypassoperation bli aktuell.

Vid brustet hjärta är behandlingen vanligen läkemedel mot hjärtsvikt. Efter några veckor brukar hjärtat återfå sin normala form, men de höga halterna av stresshormoner kan bestå och orsaka trötthet.

 

3. PLÖTSLIGT HJÄRTSTOPP

Vad innebär plötsligt hjärtstopp?

– Även om en infarkt ofta är orsaken till plötsligt, oväntat hjärtstopp är det två helt olika tillstånd. Vid en infarkt försämras hjärtats förmåga att pumpa, vid ett hjärtstopp slutar hjärtat pumpa helt. Nu gäller det minuter för att livet ska räddas och förhindra hjärnan att drabbas av syrebrist, säger Ronny Gustafsson.

Hur behandlas det?

– Hjärtstoppet måste behandlas med hjärt- och lungräddning eller en elektrisk chock genom en s k hjärtstartare. Allt fler hjärtstartare har placerats ut t ex i motionslokaler, shoppingcenter, kommunhus.

 

4. FÖRMAKSFLIMMER

Hur märks förmaksflimmer?

– Det är ett ganska vanligt tillstånd. Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet och ”hjärtrusningar” är vanliga, säger Ronny Gustafsson. Symtomen kan komma i enstaka attacker som går över av sig själv, eller vara kroniska och föra med sig yrsel, svettning, illamående och svaghetskänsla. Förmaksflimmer kan öka risken för stroke och kräva läkemedelsbehandling.

Varför får man det?

– Ibland märker patienten inte själv av ett hjärtflimmer och ofta kan man inte hitta någon orsak till besvären. Men stress samt rökning, koffein och alkohol bidrar.

Vad händer i framtiden?

De gener som ökar risken för förmaksflimmer är identifierade och förhoppningen är därför att ett blodprov i framtiden kan visa vilka som genetiskt befinner sig i farozonen.

 

5. HJÄLPHJÄRTA

Hjälphjärtat är en mekanisk pump som används vid svår hjärtsvikt. I hjälphjärtat sitter en slags turbin eller propeller som snurrar i ett jämnt flöde och därför har de som lever med hjälphjärtan ingen puls.

Vad gör hjälphjärtat?

– Vid hjärtsvikt förmår inte patienten pumpa ut tillräckligt med blod till kroppspulsådern. Hjälphjärtat sätts in i spetsen av vänster hjärtkammare och hjälper hjärtat eller tar över vid svår hjärtsvikt.

Hur fungerar den?

Pumpen drivs med batterier och strömförsörjningen leds via en sladd genom huden och är kopplad till en kontrolldosa som övervakar batterierna. Både dosan och batterierna bärs utvändigt, säger Ronny Gustafsson.

Tidigare har hjälphjärtat setts som en tillfällig lösning i väntan på transplantation men i dag finns det patienter som levt med hjälphjärtan i över fyra år.

 

Läs mer:

Hjärtinfarkten fick Annika att omvärdera sitt liv 

Kamma bort din värk 

Tröttheten tog över mitt liv 

Alla prover var bra men jag hade ingen ork

Nytt läkemedel ger hopp för personer med hjärntrötthet

 

Av Anncy Göranson

Foto: Roger Lundholm SUS, Shutterstock


Läs mer om:

Dela
(2)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…