Annons

Annons

Så ska sjukvårdens nya hjälpare rädda liv!

Att drabbas av en hjärtinfarkt innebär en stor förändring i livet. Nu ska hjärtpatienter i hela landet få hjälp med omställningen till en sundare livsstil efter infarkten. Levnadsvanecoaching är det nya stora i svensk hjärtvård!

Dela
(10)

Hjärtspecial – ny metod ska rädda liv

Med en levnadsvanecoach som inspirerar och vägleder patienten minskar riskerna för nya infarkter.

 

En ny studie på 29 svenska sjukhus visar att inte ens hälften av svenska hjärtpatienter klarar av att ändra sina vanor, något som visat sig vara mycket farligt.

—Cirka 400 människor dör i onödan varje år på grund av det här. Bara försvinnande få av patienterna förstår att man kan göra något åt riskerna själv, säger Joep Perk, professor i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Annons

Men det ska det bli ändring på nu – med hjälp av levnadsvanecoaching! Bakom det nya konceptet ligger en grupp hjärtläkare i ett unikt samarbete med Riksförbundet HjärtLung.

Gilla Hemmets på Facebook

—Vi blev allihop lite skrämda av okunskapen och sa att så här får det inte fortsätta, berättar professor Perk. Patienten måste mycket tydligare fås att förstå att han eller hon måste göra huvuddelen av hälsoarbetet själv och ta ansvar för det. Genom att sätta in levnadsvanecoacher gör vi utskrivningen från sjukhuset till en omstart.

I det nya vårdkonceptet är det patientens hjärtsköterska som får rollen som personlig levnadsvanecoach. Ett samtal inför utskrivningen hålls inom två veckor från den aktuella hjärthändelsen. Här deltar också den ansvarige hjärtläkaren och här dras riktlinjerna upp.

—Varje patient får en egen individbaserad målsättning för de första sex månadernas rehabilitering. Det kan handla om stöd vid rökavvänjning, fysisk träning eller sjukgymnastik, dietisthjälp eller stressterapi. Samt givetvis flera återbesök på sjukhuset för kontroller, provtagning och motiverande samtal.

När halvåret har gått stämmer man av resultaten.

—Med detta mer än halverar vi risken för att det blir en ny hjärtinfarkt! säger Joep Perk.

En sund mathållning är en viktig del av det nya konceptet, men det får inte bli krångligt. Patienten får därför en dietist till hjälp.

—Vi vill ha en kost som innehåller rikligt med frukt och grönt, minst ett halvt kilo om dagen. Och vi vill inte att folk äter rött kött mer än en à två gånger i veckan. Men gärna fisk kanske tre gånger i veckan. Det ska vara fet fisk som strömming och lax.

Joep Perk betonar samtidigt att det inte handlar om att gå på diet utan om att lägga om kosten till sunda vanor.

—Och du får gärna äta massor men då måste du motionera i motsvarande grad. När det handlar om alkohol och salt gäller en viss försiktighet.

—Och rökning är totalt förbjudet. Tobaken är den stora boven i dramat när det gäller hjärtinfarkt.

Joep Perk betonar vikten av att den hjärtsjukes partner är med på tåget.

—Vi är ytterst angelägna om att redan det första samtalet involverar de närmaste. Levnadsvanorna är gemensamma, man måste göra detta tillsammans.

Vad gör man om patienten inte lyder de goda råden?

—Vår uppgift är att ge ett bra professionellt och empatiskt stöd på alla sätt. Den som beslutar sig för en annan livsstil gör ett informerat val och det lägger vi oss inte i. Men man ska vara medveten om vilka risker man då tar.

Under hösten ska vården informeras om konceptet med levnadsvanecoacher. Hela projektet kommer sedan att få en första utvärdering under 2017.

—Min dröm är att samtliga svenska sjukhus har anammat detta efter årsskiftet, säger Joep Perk optimistiskt.

Professorn coachar:

Att drabbas av en hjärtinfarkt innebär en stor förändring i livet. Nu ska hjärtpatienter i hela landet få hjälp med omställningen till en sundare livsstil efter infarkten. Levnadsvanecoaching är det nya stora i svensk hjärtvård!

Professor Joep Perk.

Dina levnadsvanor har stor betydelse för din hjärthälsa. Professor Joep Perk ger 3 tydliga exempel:

 

Kan halvera antalet återfall i hjärtinfarkt:

1. Sluta helt med tobak.

2. Kom igång med fysisk träning.

3. Goda matvanor.

4. Få ner blodtrycket under 140/90.

5. Få ner det onda kolesterolet under 1,8.

 

Bästa sättet att slippa problem med hjärtat i framtiden:

1. Håll dig borta från tobaken.

2. Lägg in en halvtimmes daglig motion.

3. Se över dina matvanor.

 

Så kommer nästa hjärtinfarkt som ett brev på posten – troligen inom få år:

1. Fortsätter stressa som tidigare.

2. Respekterar inte kroppens behov av vila och sömn.

3. Börjar röka igen.

 

10 minuter räcker

Tio minuters promenad om dagen räcker för att tydligt minska risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, det visar försök på Sahlgrenska akademin i Göteborg. Resultaten beror, enligt forskarna, på att risken för att drabbas av metabolt syndrom (bukfetma, höga blodfetter och kolesterol, högt blodtryck mm) minskar för den som rör på sig, om så bara tio minuter dagligen.

Tryckande fakta

* Att sänka trycket till 140/90 är i dag målet för den som har för högt blodtryck. Nu visar en stor amerikansk studie att en sänkning av trycket ända ner till 120 mm Hg ger ett mycket starkare skydd mot hjärtinfarkt och stroke. Risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom minskade med en tredjedel och dödligheten med 25 procent hos de 9 300 patienter som deltog i studien.

* Hälften av alla svenskar har för högt blodtryck vid pensioneringen och i 80-årsåldern har nästan alla för högt tryck. Nu visar ny svensk forskning att trycksänkande behandling minskar risken för hjärt-kärlsjukdom efter 65, även om blodtrycket bara är lätt förhöjt och tidigare hjärtsjukdom saknas. Fem års behandling med blodtryckssänkande mediciner minskar, enligt forskarna, risken för stroke med 28 procent och för hjärt-kärldöd med 25 procent.

Öl minskar risk för infarkt

Kvinnor som dricker öl någon gång i veckan, eller i månaden, löper 30 procent lägre risk att drabbas av hjärtinfarkt än de som dricker oftare – eller inte alls. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet. Någon liknande effekt av vindrickning kunde forskarna inte hitta.

Stamceller minskar risken

Stamceller, som finns naturligt i blodkärlen, kan reparera skador på kärlen. Det visar en ny klinisk studie från Lund. Resultaten tyder på att man genom att stimulera stamcellerna kan uppnå förebyggande effekter när det gäller hjärt-kärlsjukdom, bland annat infarkt.

Genforskning nytt vapen

Ärftlighet är på flera sätt sammankopplad med hjärtsjukdom. Ett forskarlag i Lund har nyligen visat att genetisk information kan användas vid förebyggande behandling av hjärtinfarkt. Bland annat har man hittat en gen som påverkar prognosen vid hjärtsvikt. Lundaforskarna har också visat att förmaksflimmer kan ha genetisk bakgrund.

 

Hjärtvänlig mat

Hjärtvänlig matEtt av levnadsvanecoachernas fem råd för att minska risken för hjärtinfarkt är kosten. Med goda matvanor kan du minska belastningen på hjärta och kärl. Dietisterna Kiki Lundberg och Carina Trägårdh Tornhill har nyligen gett ut den 24-sidiga broschyren Hjärtvänlig mat, där recept och enkla menyer blandas med näringslära och tips om livsstilsförändringar och livsmedel som är extra bra vid hjärt-kärlsjukdomar.

—Vi vill inspirera och visa att det inte är svårt att äta hjärtvänligt, förklarar Carina Trägårdh Tornhill, som arbetar som dietist vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Och precis som titeln på broschyren antyder finns det livsmedelsgrupper som är extra bra för hjärtat:

* Fet fisk

* Vegetabiliska oljor, t ex raps- och olivolja

* Nyckelhålsmärkta smörgåsmargarin och flytande matfett (nyckelhålet finns på många livsmedel och kan hjälpa dig till ett sundare val)

* Fullkornsprodukter

* Grönsaker

* Rotfrukter

* Frukt och bär

* Baljväxter, som tex bönor, linser och ärter

Broschyren Hjärtvänlig mat kostar 70:– och du kan antingen beställa den på www. gothiafortbildning. se eller på tel 08-462 26 60.

Mobil EKG-mätare avslöjar flimmer

En EKG-mätare för hemmabruk som avslöjar förmaksflimmer kan bli ett nytt hjälpmedel för att förebygga stroke. Mätaren underlättar läkarnas arbete genom att själv hitta oregelbunden hjärtverksamhet och sållar samtidigt bort EKG-registreringarna från friska hjärtan.

EKG-mätaren är resultatet av femton års forskning vid Lunds universitet och förutspås bli en världsprodukt.

Järn lindrar hjärtsvikt

400 000 personer i Sverige antas lida av kronisk hjärtsvikt. Hjärtat orkar inte pumpa runt blodet i kroppen vilket orsakar trötthet och andfåddhet. Cirka hälften av de drabbade bedöms också lida av järnbrist. Socialstyrelsen rekommenderar nu för första gången behandling med intravenöst järn, alltså att järnet sprutas direkt in i blodet. Flera studier talar för att detta skulle öka livskvaliteten för patienterna.

 

Läs mer:

Snus, kaffe, lakrits... Hur farlig är din last? 

Jenny fick två hjärtinfarkter vid 26

Q10, zink och selen gör gott för kroppen

 

Av Anders Sandström

Foto: Gugge Zelander, Shutterstock


Läs mer om:

Dela
(10)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…