Annons

Annons

Så (o)rättvis är vården!

Den svenska sjukvården utför underverk – men den är inte rättvis. Det är lätt att konstatera när man jämför landets olika regioner. Och män har det bättre än kvinnor...

Dela
(17)

Så orättvis är vården

Enligt en färsk undersökning får män som ringer till sjukvården läkartid dubbelt så ofta som kvinnor som gör samma sak. Kvinnorna får i gengäld goda råd!

Är det ett barn som är sjukt ska definitivt pappa ringa. Han har mer än dubbelt så stor chans som mamma att få tid hos doktorn.

Annons

Kanske är männen tydligare i telefon. Eller så bedömer vården att kvinnor är bättre på att ta hand om sig själva och avkomman. Hur som helst – orättvist är det!

Och orättvisorna går igen i stora delar av vården.

Enligt Socialstyrelsen skulle livet på 3 000 svenskar kunna räddas varje år om vården blev rättvis och jämlik. Ta till exempel statistiken över de långa väntetiderna vid prostatacancer:

Den genomsnittliga väntetiden är 172 dagar. Längst väntan har männen i Dalarna, 271 dagar, medan kötiden är kortast i Halland, 117 dagar. I den bästa av världar vore väntetiden, enligt expertisen, som mest fyra veckor.

Eller ta bröstcancer, som är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Där är skillnaden i väntetid som allra störst. Kvinnorna i Dalarna får i genomsnitt vänta mer än fyra gånger så länge som den som bor i Västmanland, dvs nästan fem veckor mot en vecka.

Så här är det, trots att all kunskap talar för att dröjsmål kan innebära fara.

Och mönstret går igen, både i cancervården och i många andra vårdspecialiteter. På åtskilliga håll är kötiden mer än fördubblad från en region till en annan.

Här är några exempel där skillnaderna i vården är stora:

 

Komma fram i telefon till primärvården:

Bäst: Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Sämst: Värmland, Jämtland och Skåne.

 

Få en tid hos doktorn:

Bäst: Kalmar, Blekinge och Stockholm.

Sämst: Dalarna, Örebro och Västernorrland.

 

Få en tid till operation:

Bäst: Gotland, Blekinge och Halland.

Sämst: Örebro, Västerbotten och Jämtland.

 

I flera av dessa exempel är skillnaden i tillgänglighet över 20 procent!

Orättvist? Ja, utan tvekan!

 

Så fungerar vårdgarantin

För att parera orättvisorna finns den statliga vårdgarantin. Vårdgarantin innebär:

* att den som behöver träffa en läkare inte ska behöva vänta längre än sju dagar.

* att den som får remiss till specialistvården ska få en besökstid inom 90 dagar.

* att den som får beslut om behandling, tex en operation, ska få en tid för detta inom 90 dagar.

* att den som inte får vård inom 90 dagar har rätt att, utan merkostnad, söka vård hos annan vårdgivare.

Medicintak

Högkostnadsskyddet för medicin innebär att du betalar fullt pris för de receptbelagda läkemedel som ingår i skyddet, upp till 1 100 kronor. Därefter träder ett rabattsystem in som successivt sänker priset på medicinen. Sammanlagt betalar du maximalt 2 200 kronor under en period av tolv månader. Men all medicin ingår inte i högkostnadsskyddet. På Socialstyrelsens lista finns i dag över 230 dyra mediciner, bla Xtandi och Zytiga mot prostatacancer, som 1500 patienter hittills valt att betala för själva – ibland med belopp över miljonen, något som ju bara ett fåtal har råd med.

Fri sjukvård

Har du inom en period på tolv månader betalat 1 100 kronor i patientavgifter får du ett frikort, som innebär att du under resten av tolvmånadersperioden inte behöver betala för fler besök. När de tolv månaderna har gått börjar du återigen betala för dina besök tills du uppnått högkostnadsbeloppet nästa gång.

 

Män får bättre blodtrycksbehandling

Kvinnor som behandlas för högt blodtryck har svårare än män att nå ner till målvärdet 140/90. Detta trots att kvinnor ofta är mer noga med att följa doktorns ordinationer. Förklaringen är, enligt forskarna bakom en stor studie i Stockholm, att kvinnor ofta får gamla traditionella läkemedel som betablockerare och vätskedrivande medan män får modern behandling med ACE-hämmare och kalciumblockerare.

 

Läs mer:

Lär dig förstå provsvaren

Så gör du slut med tröttheten

5 frågor och svar om svettning

 

Text: Anders Sandström

Foto: Shutterstock


Läs mer om:

Dela
(17)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…