Annons

Annons

De tränar sig på att förstå dem som inte har Aspergers syndrom!

Hemma hos familjen Thalén pratar man om de normalstörda, de som inte har Aspergers syndrom som Anna och Eddie. Tillsammans hjälps mor och son åt att hantera vardagens olika bestyr, där ett besök på Ikea säkert kan väcka förundran bland andra kunder...

Dela
(233)

129266-aspergers4-jpg.jpg

 

När Anna Thalén blev ensam med sina små pojkar Eddie och Max delade hon in dygnet i förmiddagspass, eftermiddag och natt.

—Jag hade faktiskt hjälp av min asperger. Där andra mammor hade lagt sig och skrikit fixade jag det genom mitt behov av struktur, fast då visste jag inte att jag hade det.

Annons

Sonen Eddie fick sin diagnos när han var fyra år. Eddie sov inte lika mycket som andra småbarn och tyckte inte om höga ljud. När han var på Öppna förskolan hemma i Storvreta struntade han i de andra barnen, däremot älskade han en ljusblå plasttelefon med siffror.

—När han var strax över två år kunde han alfabetet fram- och baklänges. Förr lurade man sig och såg på de här barnen som ”små kloka professorer”, berättar Anna.

Eddie är idag 14 år, lillebror Max är tolv. Han tillhör de normalstörda, som Anna och Eddie uttrycker det. Det händer att Max behöver komma och fråga om de inte ska äta snart, då Anna och Eddie fastnat i något intressant.

Anna har gått mycket i terapi, och för henne blev diagnosen en välsignelse. Äntligen fick hon en förklaring till varför hon mått så dåligt.

—Jag trodde att jag var dum i huvudet och kände mig alltid fel. Att gå på bio var ren panik med för mycket ljud och för mycket människor.

Att leva med Aspergers syndrom är att ha en hjärna som fungerar lite annorlunda. Sätten att tänka, lära och känna skiljer sig. Sinnesintryck kommer som en storm och kan inte stoppas, vilket tar på krafterna. Där hjärnan vanligen utnyttjar både sitt kort- och långtidsminne använder den med asperger främst sitt långtidsminne.

—Det gör att vi har svårt att uppfatta instruktioner genom att enbart lyssna, betonar Anna. Vi är inte nonchalanta, det funkar bara inte. Lägg hellre fram en lapp så vet vi direkt, vi behöver checklistor och rutiner. Saga i TV-serien Bron är en typisk asperger, snabb i tanken men har svårt i kontakten med andra.

Tidigare jobbade Anna som chef.

—Att leda passar den med asperger perfekt, jag går mer på planering än känslor. Men på fikarasterna var det knepigare. Kallprat är jättesvårt för oss, vi förstår inte vad som förväntas. Det föds också mycket rädsla ur känslan av att vara avvikande.

Eddie har haft assistenter i skolan som hjälpt honom med strukturen, men han har också haft hemmastudier när det varit för tufft. Idag går han i en specialskola för ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser. Klasserna är mindre och han sitter i en grupp med tre andra.

—Jag har inga problem med ämnena, jag lär mig väldigt lätt och har inte svårt att koncentrera mig. Det är det sociala samspelet som kan bli svårt, säger Eddie.

Eddie har inget behov av att vara med jämnåriga, han är hellre ensam hemma och pysslar.

—Jag gillar att sjunga och dansa, det sänker stressen och tömmer mitt huvud. Och jag är ofta ute och går, då får jag fundera klart och ”aspa” av mig. Jag ”gnussar” också fingrarna mot varandra när något är intressant eller jag är stressad, det hjälper.

Eddie har kunnat få den hjälp och träning som hans mamma hade behövt som ung, och han klarar därför saker som att gå på restaurang eller åka tåg bättre än Anna gör.

—Mamma och jag tänker lika. Jag kan hjälpa henne när hon blir osäker på vad någon egentligen menar med vad de säger, säger Eddie och tittar kärleksfullt på sin mamma.

—Vi har alltid pratat om varför andra gör si eller så och reflekterat, vi tränar på att förstå oss själva och de normalstörda. På så sätt kan vi minska stressen i att inte begripa allt extra prat andra håller på med. Eddie och jag kan gå på Ikea i timmar och titta och läsa på alla saker. När en vanlig unge hade dött av tristess har vi bara börjat, säger Anna med ett leende. För oss är det normalt att gilla problemlösning och fakta.

Frågor och svar om Aspergers syndrom

Agneta Söder är ombudsman vid Autism- och Aspergerförbundet:

1. Vad är Aspergers syndrom/högfungerande autism?

Det är en form av autism hos personer med normal eller hög begåvning. Vid Aspergers syndrom finns avvikelser i hur hjärnan fungerar, och det beror på arv eller medfödda skador. Detta skapar svårigheter när det gäller social kontakt och kommunikation med andra. Ibland märks problemen redan i förskoleåldern då barnets annorlunda sociala beteende blir tydligt.

2. Går det att bota?

Nej, det är ingen sjukdom utan en funktionsnedsättning och det finns ingen medicin, men med träning, struktur och en förstående omgivning fungerar vardagen bättre. I rätt sammanhang kan vissa av egenskaperna, som exempelvis uthållighet, vara en tillgång.

3. Vad är utmaningarna?

En person med Aspergers syndrom är ofta bra på detaljer, men har svårare att sätta ihop dem till sammanhang. Att planera, komma igång och avsluta uppgifter kan vara besvärligt. Ofta är personerna också över- eller underkänsliga för vissa sinnesintryck.

Som vid all autism får man gå in och se på den individuella personens svårigheter och förmågor:

Svårigheter:

- Känner motstånd mot det som inte känns meningsfullt.

- Har svårt att förstå det som inte sägs rent ut och att tolka andras ansiktsuttryck och känslor.

- Blir lätt stressad vid ovana situationer.

- Skapar ritualer och blir orolig om dessa bryts.

- Har annorlunda sinnesintryck där kläder kan skava, lukter bli outhärdliga och ljud eller ljus för starka.

- Arbetsminnet är begränsat och impulskontrollen kan brista.

- Har svårt att välja, planera och relatera till tid.

Förmågor:

- Har lätt att engagera sig i det som intresserar.

- Har lätt för fakta och detaljer.

- Är uthållig, minnesgod och noggrann i det som intresserar.

 

Viktigt att veta:

Aspergers syndrom håller på att försvinna som egen diagnos, men de som redan fått diagnosen behåller den. Framöver kommer diagnosen istället att kallas högfungerande autism eller AST, autismspektrumtillstånd, som samlar olika varianter av autism.

 

7 tips till omgivningen:

1. Stå eller gå inte för nära, vissa tål inte ögon- eller kroppskontakt.

2. En person med asperger bör undvika röriga och folkrika miljöer, hjärnan har svårt att sortera intryck.

3. Ställ inte öppna frågor, personen behöver förhålla sig till något för att kunna svara.

4. Komplettera med skriftlig information och/eller bilder.

5. Var tydlig, skapa struktur och sammanhang.

6. Vänta in svar och avbryt inte.

7. Undvik småprat

 

 

Läs mer:

Annas son tog livet av sig

Dvärgpudeln Awa har öppnat upp Lovas värld

Mathildas mamma har ADHD

 

Text: Marie Skoglund

Foto: Stefan Nilsson, Shutterstock

 


Läs mer om:

Dela
(233)


Annons


Annons

Laddar nästa sida…